Aktuality >> Co je klasifikační systém CCI

Co je klasifikační systém CCI

Construction Classification International a jeho využití v projekční praxi - BIM

Aktuality

Co je klasifikační systém CCI

V dnešní době se ve stavebnictví u nás stále více rozšiřuje digitalizace tohoto prostředí - ve všech fázích od projekce, přes stavbu až po správu nemovitostí. Základním kamenem ve správě tak komplikovaných procesů, s jakými se setkáváme ve stavebnictví, je klasifikační systém. Ten umožňuje popisovat prvky dle zadaných pravidel tak, aby byla umožněna jasná interpretace digitálních prvků různými subjekty a také strojová čitelnost modelu. To velmi zjednodušuje předávání dat mezi jednotlivými účastníky procesu stavby, ale i mezi různými aplikacemi v rámci jedné společnosti. Důležitost klasifikace BIM modelů roste s velikostí stavebních projektů a jejich mezinárodním přesahem. Správná klasifikace pak stojí jako základní kámen celého digitálního modelu stavby po celou dobu její životnosti, tedy od návrhu, přes projekci a stavbu až po facility management. Jednotná klasifikace pak dál umožní rozšiřovat digitální procesy ve stavebnictví.

V rámci nastávajícího BIM mandátu v České republice je plánované ukotvení klasifikačního systému Construction Classification International (CCI), na kterém pracuje Česká agentura standardizace (ČAS). Kromě výše uvedených předností klasifikace modelů je dalším cílem, aby digitální model stavby s pomocí CCI systému (a jeho možnosti klasifikovat i území) mohl být propojen na data územních plánů měst a obcí - a výrazně tím zjednodušit a zkrátit proces stavebního řízení. ČAS dále pracuje na možnosti napojení dat digitálního modelu i na databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK).
 

Klasifikační systém Construction Classification International (CCI)

Klasifikační systém CCI byl vytvořen neziskovou mezinárodní organizací Construction Classification International Collaboration. Tato organizace byla založena v roce 2020 a jejím cílem je zlepšovat možnosti sdílení informací ve stavebnictví a správě nemovitostí. Zakládajícími státy jsou Česká republika, Slovensko, Polsko a Estonsko.

CCI je založeno na standardech IEC/ISO 81346 a EN ISO 12006-2 (tato norma má ve své řadě též EN ISO 12006-3 jež je základem pro BuildingSmart Data Dictionary) s rozšířením o některé prvky dánského systému Cuneco. Podobný je i švédský klasifikační systém CoClass, který je také založen na těchto standardech. Od října 2022 jsou díky aktualizaci části ISO 81346-10 všechny tabulky standardizovány a bude zahájen proces převzetí ISO 81346-10 do ČSN překladem. Po ukončení celého procesu dojde k aktualizaci tabulky stavebních entit tak, aby byly v souladu s normou a také k zavedení tabulky stavebních komplexů. Výše uvedeným bude rozšířen způsob využití systému CCI pro možnosti správy územních celků. 

CCI je k dispozici zdarma pro využití po celém světě. Jedná se o fasetovou klasifikaci, jinak též nazývanou multiaspektová nebo víceúrovňová klasifikace - je částí principu normami nazývaného referenční označování (Reference Designation System). To znamená, že jedna entita může být zařazena do více než jedné kategorie, čímž dochází k naplnění tzv. systémového pohledu na členění projektu a na popis jeho skladby z jednotlivých funkčních celků, jako je například elektroinstalace, architektura, nebo vytápění a chlazení. Fasetový typ klasifikace je známý již dlouhou dobu, nicméně kvůli nevhodnosti při využití v lineárním fyzickém světě, jako například řazení knih na polici v knihovně, nebyl dosud příliš rozšířený. Ve virtuálním prostředí však nevýhody tohoto typu klasifikace ustupují do pozadí a výhody převládají.

Faseta je kategorie, která sdružuje entity dle jedné z charakteristik. Například pro třídění vína by jednotlivými fasetami mohly být „Ročník“ (2022, 2021,…), „Region“ (Znojemský, Mikulovský,….) a „Odrůda“ (Chardonnay, Sauvignon,…). Výhodou klasifikačních systému je jejich flexibilita, kdy některé entity nemusí být kategorizovány dle všech faset - pokud bychom například do naší sbírky chtěli zařadit i piva, fasetou „Odrůda“ bychom je neklasifikovali, protože není pro pivo relevantní.

Fasetový systém je možné také pružně o další fasety rozšiřovat a reagovat tak na nový vývoj v oboru, což je aktuálně ve stavebnictví velmi žádoucí. Kromě flexibility ve vytváření faset tyto systémy také umožňují snadné vyhledávání dle logického rozdělení - dle definovaných faset a jejich kombinace.

Klasifikační systém CCI obsahuje 5 faset, které jsou aplikovatelné jak pro pozemní, tak pro infrastrukturní stavby:
  • Stavební entity – například rodinný dům, tunel
  • Vybudované prostory – například pokoj, přistávací dráha
  • Funkční systémy – například systém stěn, elektrický systém
  • Technické systémy – například nosná konstrukce stěny, systém požární ochrany
  • Komponenty – například dveře, střešní krytina, optický kabel
V blízké budoucnosti je v plánu přidání šesté fasety Stavební komplexy (např. elektrárna, chemický závod). Pro jasnější představu je dobré si ukázat klasifikaci prvků na jednoduchém příkladu.Například vstupní dveře jsou klasifikovány pouze v těchto třech fasetách: Funkční systém, Technický systém a Komponenta. Každá třída je pak specifikována písmenem či kombinací písmen a názvem třídy. Dveře tak jsou klasifikovány takto:
  • Funkční systém: <B> Systém stěn
  • Technický systém: <AD> Konstrukce stěny
  • Komponenta: <QQC> Dveře
Pro kompletní přehled CCI je možné navštívit stránky Koncepce BIM, kde je celý systém k dispozici jak v českém, tak anglickém jazyce.
 

Class Feeder

Společnost Arkance Systems je největším partnerem společnosti Autodesk v České republice a na Slovensku. Jako součást širší stavební komunity přispíváme ke zlepšení procesů v tomto oboru s cílem zlepšit efektivitu, urychlit postupy a omezit chybovost. Z těchto důvodů jsme vyvinuli aplikaci Class Feeder, která umožňuje v prostředí softwaru Autodesk Revit, což je nejrozšířenější nástroj pro BIM projektování, efektivně klasifikovat prvky právě pomocí klasifikačního systému CCI, jehož fasetová charakteristika představuje pro projektanty při kategorizaci výzvu. Aplikace kromě rychlé kategorizace prvků umožňuje i kontrolu klasifikace modelu. Podobně jako osvědčená aplikace BIM Feeder pro Autodesk Civil 3D, která umožňuje „krmit“ BIM data do infrastrukturních projektů, vám aplikace Class Feeder pro Revit umožní „nakrmit“ váš BIM model/projekt klasifikačními daty.

Za vstřícnost při konzultacích ohledně problematiky CCI, která nám pomohla při vývoji aplikace, bychom rádi poděkovali pánům Jaroslavu Nechybovi a Ing. Jiřímu Bunešovi z agentury ČAS. Poděkování také patří vybraným zákazníkům, kteří nám pomáhali s vývojem aplikace.


Představení této aplikace proběhlo na webináři 9.12.2022, zde je jeho záznam.

WEBINÁŘ "PŘEDSTAVENÍ APLIKACE CLASS FEEDER":

 
 
 

Zdroje:
www.koncepcebim.cz
www.agentura-cas.cz
cci-collaboration.org
cs.wikipedia.org/wiki/Fasetov%C3%A1_klasifikace
Buildings | Free Full-Text | Comparative Study of Construction Information Classification Systems: CCI versus Uniclass 2015 (mdpi.com)

, Tomáš Polák
Nový příspěvek
User avatar
jonse lucie - 7. 11. 2023 16:56:18
   
Rychlá a spolehlivá nabídka ne
text příspěvku Ahoj všichni. Poskytují vám finanční prostředky, které jim mohou pomoci realizovat jejich sny a ukončit jejich utrpení. Tento fond také dávám k dispozici každému, kdo hledá investice pro realizaci svých podnikatelských projektů a další. nabízíme výhodnou finanční půjčku od 10 000 Kč až do 70 000,00 Kč. Poskytuji půjčky na pomoc a společnosti, které potřebují zajistit finanční situaci lidí. Neváhejte kontaktovat , E-mailová adresa: jnslucie@gmail.com