Aktuality >> Co je COBie?

Co je COBie?

Pojmy ze světa BIM: význam zkratky COBie

Aktuality

V souvislosti s informačním modelem budovy a zejména jeho využitím jako prostředku pro sdílení dat napříč celým životním cyklem stavby se často zmiňují pojmy jako IFC, LOD nebo COBie. Význam těchto pojmů ale mnohdy nebývá úplně jasný, nebo bývá interpretován mylně.  V sérii článků na portálu bimfo.cz  se budeme tyto a další pojmy ze světa BIM snažit veřejnosti přiblížit. Dnes se podívejme na význam zkratky COBie.

COBie je zkratkou pro Construction Operations Building information exchange, což odkazuje na výměnu informací o budově mezi realizační a provozní fází jejího životního cyklu. A to také poměrně přesně vystihuje to, čím COBie skutečně je. Tedy standardem, který definuje datovou strukturu pro výměnu informací o stavbě a to především mezi jejím zhotovitelem a budoucím provozovatelem. Tento standard byl vytvořen za tím účelem, aby data vzniklá v průběhu návrhu a realizace budovy mohla být efektivně využita pro její následnou správu.


Obrázek 1 - Schéma datové struktury COBie

Pokud návrh stavby (respektive dokumentace skutečného provedení) vzniká tradičním způsobem, myšleno bez použití technologie BIM, je po jejím zhotovení předána k užívání spolu s kompletní dokumentací, která se skládá z velkého množství výkresů, technických zpráv a dalších dokumentů jednotlivých profesí. Na samotném správci budovy je pak zanesení informací o veškerém technickém zařízení, stavebních prvcích, místnostech a dalších objektech do databáze pro facility management. Ke sběru takových informací může posloužit dodaná dokumentace i fyzický průzkum budovy. Ať už se jedná o databázi nějakého CAFM (Computer Aided Facility Management) systému nebo třeba jen XLS tabulky, vždy jde o časově velmi náročnou práci a počátek fungování facility managementu se tak může oproti dni spuštění provozu zpozdit často i o měsíce.

Máme-li však k dispozici BIM, je situace jiná. Velké množství informací o budově již v digitální databázové podobě může vznikat během návrhu a provedení stavby a tak se přímo nabízí, aby tato data byla i nadále využita. Protože ale informační model budovy sám o sobě není nějakou strukturovanou databází, ve které by mohl právě potřebnou informace kdokoli snadno najít, je zapotřebí standardů, jako jsou například IFC nebo COBie. Právě ty dávají BIMu přesně definovanou strukturu, ve které se lze vyznat, a to bez ohledu na to, na jaké softwarové platformě byl vytvořen. Protože datový model COBie vzniknul na míru právě účelům facility managementu, může do značné míry naplnění FM databáze usnadnit přímým exportem informací z BIM modelu. Velká část informací potřebných pro úspěšnou správu budovy tak může být v databázi v podstatě již v den jejího uvedení do provozu a navíc odpadají náklady na jejich sběr. Podmínkou však je, aby byl BIM projekt na extrakci dat dle standardu COBie nastaven. V ideálním případě již od prvotních fází návrhu, kdy je takové nastavení nejjednodušší a data jsou posléze shromažďována v průběhu dílčích fází projektu a realizace. Doplňování COBie dat do již hotového modelu je především u rozsáhlejších staveb velmi časově náročné a neefektivní.

Jak vypadá COBie?

COBie může mít mnoho podob, nejedná se o nějaký konkrétní souborový formát, pouze standardizovanou datovou strukturu. Ta vychází z IFC (Industry Foundation Classes), který je univerzálním mezinárodním standardem pro sdílení BIM dat. COBie je jakousi podmnožinou nebo filtrem IFC. Zachovává jeho strukturu a vybírá z něho konkrétní informace důležité pro FM. Díky tomu mohou být COBie data předávána v souborovém formátu IFC a přímo tak propojena s digitálním 3D modelem stavby. Další a velmi častou podobou COBie dat je také obyčejná XLS tabulka strukturovaná podle přesně definované šablony. Data v XLS mají jednu velkou výhodu a to tu, že je možné je prohlížet, editovat a doplňovat i bez potřeby nějakého specializovaného software.

Co není COBie?

Je třeba si uvědomit, že COBie sám o sobě nedefinuje, jaké konkrétní informace a zejména o jakých objektech, jsou vyžadovány. Jste-li investorem stavby a poptáváte předání dokumentace v BIM, nestačí do smlouvy uvést „chci COBie“. Je potřeba jít mnohem více do hloubky a vypracovat podrobné zadání, kde bude jasně definováno mimo jiné, pro jaké objekty budou COBie data zpracována a jaké jsou jejich požadované atributy a vazby. Dále například způsob pojmenování jednotlivých objektů a mnoho dalšího. Předepsané atributy COBie položek mohou být k takovému zadání dobrým výchozím bodem. V zadání BIM projektu je samozřejmě možné na ně odkázat. Nemusí to ale být jejich konečný počet. COBie formát je otevřený a je možné do něho, kromě těch předepsaných, přidávat další informace, které situace vyžaduje. Důležité je také to, že COBie standard se nezbývá informacemi specifickými pro konkrétní typy elementů. (Např. typ filtrů u vzduchotechnické jednotky nebo rychlost otáček ventilátoru.) Pokud jsou takové informace potřeba, opět je nutné to specifikovat v zadání.

, Daniel Šmejkal
Nový příspěvek
User avatar
Michal Kacerik - 11. 5. 2016 8:12:19
   
Informačný model
Oceňujem, že prezentujete COBie, ktoré je hlavne vďaka tomu, že je bezplatné stále viac populárne, ale sú to rôzne tabulkové výstupy rodín a ich parametrov z modelu, následne je otázka, aké informácie z modelu potrebujeme, alebo ako ich triediť. Ja osobne som zatiaľ praktické využitie, finančne akceptovateľnú hodnotu (je ochotný za tieto informácie zaplatiť) pre zákazníka vyexportovaných tabuliek nenašiel Oveľa zaujimavejšie a prínosnie by bolo v rámci stredoeurópskeho priestoru zamerať sa na profesiu rozpočtár a jeho zapojenie do informačného modelu. Na poslednerj BIM konferencií 2016 v Brne bola prezentovaná veľmi zaujimavá prednáška a pohľad rozpočtára na 3D projekt a jeho vlastnosti. Objavil som veľmi zaujimavý program na stránkach http://sigmaestimates.com/ rozpočtový program dánsko-americkej firmy, ktorá je plne integrovaná do REVIT-u jedného zo software umožňujúceho tvorbu 3D modelov a informačných databáz.
Myslím si že získanie operatzívnej ceny je veľmi zaujimavá informácia pre projekčný kolektív aj potenciálneho zákazníka/stavebníka/investora.
Po viacerých konzultáciách s hlavnými tvorcami rozpočtových programov (v rámci SR+ČR) som skeptický ohľadne ich integrácie s BIM (alebo možno prekvapia, neviem) . Domnievam sa, že až sa do BIM spolupráce zapojí okrem architekta, statika a profesistov TZB aj rozpočtár, až potom sa stáva model informačne plnohodnotný a až potom má zmysel využiť COBie na export roznych porovnávaciích tabuliek.

User avatar
Daniel Šmejkal - 16. 5. 2016 0:19:05
   
RE:Informačný model
Zapojení profese rozpočtáře do BIM procesů je bezesporu zajímavé a často opomíjené téma. Jistě i na něj v budoucnu přijde řada v některém ze článků zde na BIMfo.cz. Téma COBie jsme se rozhodli zpracovat proto, že jsme se v poslední době setkali s případy, kdy investor požadoval zpracování dokumentace stavby metodou BIM s představou, že pomůže k optimalizaci nákladů na její následný provoz. Často se ale jednalo o požadavek na BIM bez jakéhokoliv konkrétního zadání a pokud dokonce došlo k realizaci, dostavilo se zklamání, že je k dispozici v podstatě pouhý 3D model stavby, který její provoz jistě nezefektivní. Věříme, že právě větší informovanost mezi investory může napomoci k rychlejšímu zavádění skutečného BIM v našem regionu.

User avatar
Michal Kacerik - 16. 5. 2016 8:01:32
   
RE:Informačný model
Myslím, že teraz ste to presne trafil, kde "tlačí pata" t.j. investora zaujímajú náklady, veď preto je investor. Dopisovať ku každej rodine cenu, je možné, ale neefektívne a samozrejme chýbajú položky doprava, montáž...atd. Ja ako profesný projektan dostávam otázky, aká bude cena, keď zmeníme systém rozvodov, kov, plast, hlinikoplast, lisované spoje, PUR zvárané...atd. Rodiny je možné zmeniť rýchlo je ich cca do 20, ale pri rôznych systémoch sa mení hlavne spôsob montáže a tým aj náklady, ale tu COBie, do ktorého som aj ja vklada nádej, nie je výrazne prínosné. Jediným riešením je zapojenie profesie rozpočtár do systému t.j. on line prístup k modelu a v prípade programu Sigma Estimates je to súbor typu DWF s ktorým môže volne pracovať bez zásahu do modelu. No a potom dúfam, že na odpovede investora môžem odpovedať do 24 hodín. Problém je že zatiaľ nejestvuje cenníková databáza, dá sa ale vytvoriť, alebo možno transformovať súčasné použité npr. v Cenkrose. Cenkros podľa posledných info uvažuje s exportom IFC a jeho transformáciou na výkaz výmer, ale samozrejme je to len jednosmerné, úpravy z rozpočtu sa nedajú zapísať do modelu, čo v prípade Sigmy Estimates už majú vyriešené. Preto vkladám nádej do CadStudia ako lokalizátora REVIT-u, ktorý má veľké skúsenosti s doplnkami a podporným servisom (posledne konektor), že rozšíri svoje portfĺio aj na rozpočty, lebo spoliehať sa, že to "dajú" rozpočtové firmy nie je moc nádejné, lebo 3D projektovanie je im úplne vzdialené a nemajú mať s odkiaľ praktické skúsenosti, čo zatiaľ zvládli dobre je 2D, to ale nie je úplne použiteľné v 3D.

User avatar
Daniel Šmejkal - 16. 5. 2016 9:54:41
   
RE:Informačný model
V tomto samozřejmě naprostý souhlas. Současnou situaci vnímám tak, že rozpočtáři aktuálně nemají velkou motivaci BIM data nějakým efektivním způsobem využívat a je to nejspíše tím, že k tomu nemají použitelné nástroje. Je nám jasné, že zodpovědnost leží částečně na nás a do budoucna s tím určitě plánujeme něco dělat.

User avatar
Michal Kacerik - 16. 5. 2016 9:58:34
   
RE:Informačný model
Ďakujem, už dávno som nedostal tak nádejnú odpoveď.

User avatar
Lukáš Vacík - 13. 5. 2016 12:50:26
   
Skutečné provedení a standarty
Právě řešíme požadavky klienta na zpracování projektu skutečného provedení v BIM a toto podorobné objasnění standartu COBie se určitě hodí. Díky za článek.

User avatar
Daniel Šmejkal - 16. 5. 2016 0:27:36
   
RE:Skutečné provedení a standarty
Jsme rádi, že jsou naše články pro někoho užitečné. COBie se určitě budeme věnovat ve článcích i dál a pokusíme se po tomto obecném úvodu jít více dopodrobna.