Aktuality >> Blíží se zavedení BIM mandátu - jaké budou jeho přínosy?

Blíží se zavedení BIM mandátu - jaké budou jeho přínosy?

Zavedení BIM mandátu v ČR bude přínosem ekonomickým, hodnotovým i časovým

Aktuality

Zatím dosud jen teoretický milník českého stavebnictví se úspěšně přibližuje své realizaci. Koncepce zavedení BIM v České republice se již dostala do fáze zahájení pilotních projektů, jejich realizace, ověřování metodik a standardů a případných korekcí podle zpětné vazby. Společnost Autodesk je jednou ze stran dialogu v otázkách nastavení tohoto procesu a vzhledem k jasným přínosům použití BIM tento krok jednoznačně vítá.

 

Zavedení BIM mandátu v ČR (2022) bude přínosem ekonomickým, hodnotovým i časovým

BIM, neboli proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího životního cyklu na základě plánovaného zavedení BIM mandátu, přináší projektům jasné ekonomické, časové a hodnotové přínosy. Koncepci zavedení BIM v České republice schválila před třemi lety Vláda ČR a její realizací pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu, které realizací vybraných odborných opatření pověřilo Českou agenturu pro standardizaci (ČAS) spadající do oblasti působení ministerstva.

Tento proces vývoje a plánované realizace, který probíhá i v jiných zemích napříč kontinenty, se v rámci české varianty může pyšnit odlišným přístupem, který spočíval především v možnosti dialogu mezi zástupcem vládní koncepce (ČAS) a výrobci softwaru pro stavebnictví a infrastrukturu. Společnost Autodesk, jako lídr trhu v ČR, Evropě i mimo ni, se tohoto procesu účastnila prostřednictvím svých lokálních zástupců.

Výsledkem této spolupráce bude jednodušší cesta nasazení BIM pro většinu zákazníků platformy Autodesk. Jednak nabízíme pomoc našim zákazníkům naplňovat podmínky dané BIM mandátem a zároveň využití přínosů BIMu jako takových, bez ohledu na nutnost mandátu. Dalším významným pozitivem je také pragmaticky a realisticky nastavená chronologie příprav a racionální stanovení účinnosti mandátu v ČR. Tento termín dává dostatek času našim klientům připravit se na příchod BIM a zvládnout jej co možná nejsnáze.

 

Komentář Jaroslava Nechyby, Ředitele České agentury pro standardizaci:

„Velmi si vážíme přístupu a podpory všech klíčových dodavatelů CAD řešení pro český trh, jejichž významnou součástí Autodesk bezesporu je. Společný dialog byl nastartován již v květnu 2018 a je pro nás velmi potěšující jeho oboustranná otevřenost a snaha hledat vhodné postupy, abychom společně prospěli určitou částí k celkovému procesu digitalizace českého stavebnictví. 

V červnu jsme společně prošli významným milníkem v podobě zveřejnění prvního konkrétního výsledku spolupráce – standardu otevřeného formátu pro přenos požadavků na digitální model stavby pomocí datových šablon Datového standardu staveb (DSS). Zní to komplikovaně, ale otevřený formát spolu s obsahem DSS umožní všem systémům CAD (i jiným) jednoduše přenášet a sdílet požadavky na informace a umožnit jejich průběžnou kontrolu jejich dodavateli.

Těšíme se na další fázi spolupráce – ověřování formátu v praxi, sdílení zpětné vazby a následného vzájemného zlepšování. Věřím, že cíl máme společný, a to snadnější specifikace požadavků pro vytváření a zpracování digitálních modelů staveb prostřednictvím standardů.“

 

Komentář Jana Bucka, Regional Channel Managera pro oblast východní Evropy:

„Vzhledem k potřebě výstavby a dynamice v oblasti stavebnictví a infrastruktury je správné využití BIMu jasnou nutností pro investory, včetně státní správy. BIM mandát platí ve většině západoevropských zemí a Česká republika je lídrem na jejím východě. Velmi si vážíme možnosti být přítomni dialogu nad podobou BIM mandátu v ČR, protože tak můžeme nejlépe propojit potřeby našich zákazníků s praktickým nasazením BIMu v jejich každodenní činnosti. Jedině tak zákazníci dosáhnou výhod, které BIM jednoznačně přináší. Věřím, že se nám povedlo společně najít dobré řešení a nebude se jednat o přechod do BIM mandátu, ale do BIM standardu.“

, Martin Slanec