Aktuality >> BIM workshop na téma spolupráce

BIM workshop na téma spolupráce

Cesty k efektivnějšímu sdílení BIM dat a informací v týmových projektech

Aktuality

23. března proběhl v TOP HOTEL Praha & Congress Centre workshop zaměřený na téma BIM Spolupráce. Cílem této akce bylo vzájemně se podělit a obohatit o zkušenosti z již realizovaných BIM projektů, na kterých pracovala více než jedna firma či skupina.

Program workshopu tvořily prezentace jednotlivých firem na vybraná témata:

  • Příprava HW a SW prostředí, lidské zdroje (Obermayer Helika, Tomáš Čermák)
  • Sdílení dat a informací (CASUA, Lukáš Vacík)
  • Pravidla tvorby modelů, koordinace (di5, Tomáš Minka, Peter Jirát, Michal Hora)

Nešlo tu o prezentaci firemních úspěchů, ale spíše o otevření otázek k diskusí, co koho na kterém poli trápí, a následná výměna zkušeností či návrhy řešení. Podle reakcí zúčastněných vzbudily všechny okruhy velký zájem.

V diskusích byly probírány i následující otázky a témata:

Účel BIM modelu: Co všechno pustit do modelu, předávat i samotný model? Jak definovat rozsah do smlouvy? Formát předávání modelu (RVT, IFC, DWF, NWC)? Do jaké podrobnosti vykreslují model?

Podrobnost BIM modelu: pracnost podrobnosti modelu, co se vyplatí udělat na začátku, co se vyplatí předělat před koncem, obecné názvy prvků / výrobků a zkušenosti s názvoslovím položek

Vykazování: co modelovat / co dopočítává. Diskuse se zaměřila hlavně na omítky, obklady, hydroizolace.

Spolupráce: pojmenování pracovních sad, členění na systémy, pojmenování podlaží, sdílené souřadnice, práva a zabezpečení dat Revit Server

Společnost CAD Studio zde prezentovala nové možnosti BIM technologie v oblasti spolupráce: A360 Collaboration for Revit, a také zajímavé novinky služby A360 Team. Účastníci viděli v živé ukázce jak tyto nástroje umožňují vzdálenou spolupráci na modelech Autodesk Revitu, jak lze zpracovávat centrální model uložen v cloudu a možnosti, jak v reálném čase sledovat a reagovat na změny ostatních spolupracovníků.
 


Z reakcí zúčastněných:

Bylo pro mě zajímavé popovídat si s kolegy kteří řeší podobné problémy jako my a vidět jak se s tím perou ve svých firmách. Příspěvky byly zajímavé, snad se nám také jednou podaří to kolegům oplatit nějakou naší vlastní prezentací...
Ing. V. Martinek, AED Projekt, a.s.

Z mého pohledu bylo setkání zcela jistě přínosné z hlediska porovnání pohledů na problematiku s jinými společnostmi... Každopádně o podobný druh setkání mám v budoucnosti jistě zájem.
Ing. Petr PERUN, VPÚ DECO PRAHA a.s.

Děkuji za výborně zorganizovaný workshop. Byla to pro mě první zkušenost workshopu na téma BIM a musím říct, že jsem z toho byl velmi nadšen. Pohled na danou problematiku očima ostatních účastníků (firem) je velmi užitečný a inspirující v našem snažení, kdy se všichni snažíme dosáhnout podobného „výsledku“. Myslím si, že podobné workshopy na téma spolupráce mezi firmami jsou do budoucna velkým přínosem.
Ing. Pavel Běloušek, di5 architekti inženýři

Bylo to pro nás určitě v mnohém přínosné. Obecně způsob workshopu, témata, diskuze apod. byly bez problémů. Pokud by se konalo podobné setkání, tak bychom se rádi zúčastnili.
Lukáš Vacík, CASUA


, Martin Slanec

Fotogalerie