Aktuality >> BIM workshop - Osvědčené postupy v praxi

BIM workshop - Osvědčené postupy v praxi

Sdílení cenných informací mezi projektanty a BIM manažery

AktualityMinulý čtvrtek se v Praze konal workshop zaměřený na osvědčené pracovní postupy v oblasti projektování pomocí BIM aplikace Autodesk Revit. Cílem tohoto workshopu organizovaného firmou CAD Studio bylo sdílení cenných informací mezi projektanty, BIM manažery a IT specialisty z firem di5, Helika Obermayer, CASUA, Ateliér Velehradský, AED, které se mohou bezpochyby řadit mezi elitu v oblasti informačního modelování u nás.
 
Za dobu své činnosti přišly tyto firmy s celou řadou inovativních postupů, které jim umožnily zefektivnit návrh a koordinaci informačních modelů v Revitu. S takto nabytými vědomostmi byly tyto firmy ochotny se podělit a debatovat se svojí přímou konkurencí, což je v českém konkurenčním prostředí velice unikátní a inspirativní. CAD Studio se proto s potěšením ujalo organizace takovéhoto setkání.
 
Firmy si už před samotným workshopem, pomocí dotazníkového šetření, zvolily čtyři nejožehavější  témata, ke kterým si připravily prezentace s vlastním řešením. Po prezentacích následovala diskuze všech účastníků workshopu.
 
Nejvíce diskutovaným tématem byla nakonec adaptace SNIM parametrů do projekční praxe, kterou připravil spolek czBIM. Z diskuze o SNIM se plynule sklouzlo k formátu IFC, kde se rozvířila vášnivá, ale konstruktivní diskuze.
 
Dalším, neméně zajímavým tématem byly prezentace tvorby výkopů a násypů v Revitu. Prezentované postupy byly pastvou pro oči pro každého nadšence do Revitu. Inovativní přístup firem k danému tématu neznal hranic.
 
V neposlední řadě se řešilo téma koordinace modelu v Revitu, kde CASUA ukázala své dlouholeté zkušenosti z koordinací rozsáhlých a komplikovaných budov. Přidala výhody a nevýhody jednotlivých variant postupů, které v rámci koordinací informačních modelů sama testuje. 
 
Posledním tématem bylo vizuální programování Dynamo, kde firmy ukázaly, jak jednoduše a rychle lze řešit vcelku komplexní části jednotlivých projektů. Tato pomyslná třešnička na dortu ukončila  workshop plný inovativních přístupů a nápadů. Nezbývá než se těšit na další podobnou příležitost k všestranně přínosné výměně informací z projekční praxe.
, Lukáš Tunka