Aktuality >> BIM ve společnosti Metrostav

BIM ve společnosti Metrostav

Pro konkurenceschopnost na trhu stavebních prací

Aktuality

Digitalizaci stavebnictví chápeme jako jednu z přicházejících výzev - jako univerzální stavební společnost se snažíme zachovat a zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu stavebních prací, říká ing. Jaroslav Synek, vedoucí útvaru technologií a materiálů Metrostav a.s. Je důležité, aby se firmy dokázaly adaptovat na využití nových BIM technologií, které jsou atraktivní i pro investory.

Kvalita projektové dokumentace často limituje výslednou kvalitu stavby. Mnoho informací se v procesu přípravy stavby ztratí a komunikace mezi jednotlivými účastníky projektové a stavební přípravy nebývá dokonalá. Prostředí BIM zlepšuje tyto procesy, dokumentace je schopna zachytit daleko větší množství informací, a to vede ke zlepšení kvality řízení procesů, projektu i samotné stavby. Snadná komunikace a zlepšené informace jsou k dipozici všem členům týmu po celou dobu přípravy i realizace stavby a rovněž i pro její využívání.

Jak zástupci Metrostavu hodnotí využívání BIM nástrojů?Společnost Metrostav využívá BIM nástroje Autodesk Revit (projektová dokumentace), Navisworks (kontrola, výkazy výměr, 4D BIM, prezentace), BIM 360 Team (online týmové komunikace, změnová řízení, verzování) a projekční sady AEC Collection (kompletní projekční sada), plus školicí a konzultační služby firmy CAD Studio.

 

, Martin Slanec