Aktuality >> BIM v projektování vodohospodářských staveb

BIM v projektování vodohospodářských staveb

Zkušenosti společnosti AQUATIS a.s.

Aktuality

AQUATIS a.s. je poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové jezy včetně dodání hradící konstrukce a uvedení do provozu (EPS), protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů. U vodních elektráren všech typů a velikostí včetně přečerpávacích nabízí výstavbu i zajištěním partnerů pro projekty EPC, jejich financování, případně i participaci na investici.Ve společnosti AQUATIS proběhla v minulém roce za podpory firmy CAD Studio rozsáhlá implementace projekčního BIM software sady Autodesk AEC Collection pro osvojení vhodných projekčních nástrojů od konceptu až po realizační dokumentaci.

V průběhu implementace vznikly dva pilotní BIM projekty a navázaly tak na předešlé, dílčí kroky implementace software Civil 3D a Plant 3D.

Prvním ze dvou zmiňovaných projektů byla pasportizace sídla společnosti AQUATIS. Druhým pilotním projektem pak byl informační model nového vakového jezu a příjezové malé vodní elektrárny na řece Ibar v jihozápadní části Srbska. Tento 3D model byl zpracován do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby. Z modelu byla následně vygenerována 2D dokumentace včetně výkazů materiálů a vizualizací.

Jaké jsou zkušenosti společnosti AQUATIS z průběhu a přínosů zavedení BIM technologií do projekční praxe?Viz též https://www.cadstudio.cz/aquatis-bim-reseni-autodesk-pro-vodohospodarske-stavby-art3576

 

, Marek Rosecký