Aktuality >> BIM řešení REVIT v projektování hasicích zařízení

BIM řešení REVIT v projektování hasicích zařízení

Implementace ve společnosti REI 45 s.r.o.

Aktuality

Revit a projektování stabilních hasicích zařízení

Aplikace Autodesk Revit nabízí v části pro technická zařízení budov (dříve Revit MEP) i nástroje pro tvorbu projektů stabilních hasicích zařízení (SHZ). Využití BIM technologie je i v tomto oboru bezesporu přínosem. Už ve fázi návrhu lze vyřešit veškeré kolize a získat tak plně zkoordinovaný projekt. A v dalších fázích, například při samotné výstavbě, mohou být využívána metadata, která byla k objektům při tvorbě projektové dokumentace doplněna.

Implementace u zákazníka - REI 45

Společnost REI 45 s.r.o. působí v oblasti požárně bezpečnostních zařízení od projekční a poradenské činnosti až do konečné realizace včetně revizní činnosti. REI 45 s.r.o. nabízí řešení v oblasti technické ochrany objektů za využití systémů hasicích zařízení v různých formách provedení dle platných norem a stávajících právních předpisů. Partnerům nabízí konzultační a poradenskou činnost, projekční činnosti a návrhy zařízení, výrobu a montáž, rekonstrukci stávajících systémů a revize.

Výzvy a jejich řešení

Společnost REI 45 s.r.o. zabývající se mimo jiné projekční činností v oblasti požární bezpečnosti, si výhody BIM technologií vzala za své a rozhodla se v oblasti zpracování projektů SHZ nabídnout svým zákazníkům přidanou hodnotu v podobě 3D modelů postavených právě na BIM technologii. Nejen, že už nyní spolupracuje na zajímavých projektech zpracovávaných s využitím BIM, ale získané znalosti a praktické zkušenosti budou znamenat velký náskok po zavedení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů.


 
Jak nyní hodnotí přínosy Revitu pan Michal Janko, projektový manažer REI 45?
 
„Pro projekty SHZ jsme se rozhodli využít BIM aplikaci Autodesk Revit. Vidíme v této aplikaci budoucnost a možnost posunou se kupředu v naší projekční praxi. Ale je potřeba být objektivní a zmínit i některé nedokonalosti Revitu. Například bychom ocenili integrovanou funkci pro automatický návrh rozmístění sprinklerů, nebo u trubek, které se používají pro modelování protipožárních systémů v Revitu, zcela chybí výpočty. Přes tyto nedostatky, ale vidíme stále řadu výhod, třeba v automatickém vykazování, tvorbě řezů, a v neposlední řadě využití modelu pro koordinaci, to je asi ten největší argument proti zmiňovaným nevýhodám. Díky zkušeným konzultantům našeho dodavatele aplikace Revit,  firmě CAD Studio, jsme se hladce a rychle posunuli přes úvodní překážky v zavádění nového systému. Jedna z klíčových věcí pro nás byla spolupráce na přípravě projektové šablony, bez které toho v Revitu moc neuděláte.“


, Václav Marek