Aktuality >> BIM projekt včetně statického modelu v Revitu

BIM projekt včetně statického modelu v Revitu

Možné způsoby spolupráce mezi statikem a stavebním projektantem

Aktuality

I přes velký rozvoj projektování metodou BIM je stále spíše výjimkou aby byl i statický model vytvořen v BIM software a navíc ve stejném produktu jako ostatní modely (ARS, TZB). V poslední době jsme si vyzkoušeli pro nás nový typ spolupráce se statikem, který pracuje také v Revitu.

Níže jsou tedy uvedeny možné způsoby spolupráce mezi statikem a stavebním projektantem. Každá má své výhody i nevýhody a specifika.
 
  1. Každý projektant má různý software, dva samostatné modely:
Statik pracuje ve vlastních statických programech (např. Scia, Allplan apod.) a statické výkresy (tvary, výztuž) projektantům stavební části (HIP) předává jen jako 2D exporty (2D DWG). V lepším případě si projektanti navíc mezi sebou vzájemně ještě předají IFC modely.

V tomto případě tedy stavební model obsahuje také statické konstrukce, ty ale musí být totožné jako jsou v projektu statiky. Kontrola tvarů a otvorů se stavebním modelem a obráceně je potom náročná a vzniká vysoké riziko chyb (přehlédnutí rozdílů a požadavků apod.). I tak ale vznikají vedle sebe 2 samostatné, ale stejné modely (stavební a statický).
 
Výhody a nevýhody:
+  V případě IFC možnost i vizuální 3D kontroly tvarů
  Složitá a náročná kontrola tvarů, přenos z 2D do 3D a obráceně
  Vysoké riziko chybovosti
  Složité načítání tvarů pro kontrolu (hladiny, pozice apod.)
  Nutné exporty pro předání podkladů (DWG, IFC)
 
 
  1. Statik a stavař má stejný software, ale dva modely:
Statik i stavař pracuje ve stejném software, v našem případě Autodesk Revit. Statik ale většinou stále pro statické výpočty používá vlastní software (např. Scia). Stále vznikají dva samostatné modely (statický a stavební), v tomto případě je už spolupráce trochu jednodušší (více možností např. grafického nastavení, jeden model, jednodušší načítání, bez nutnosti přenosu BIM dat, kontrola ve 2D i ve 3D apod.). Trochu zjednodušit práci může modelování statického modelu až ve vyšší podrobnosti stavebního modelu (statik převezme statické kce do svého modelu a dokončí už jen potřebné detaily a výkresy tvarů). Výkresy výztuže pro prováděcí dokum. potom může statik zpracovat také ve stejném SW, event. exportovat do 2D.

Výhodou je, že není potřeba zadávat BIM data do stavebního modelu (statik zadává např. třídu betonu, stupeň vyztužení, apod. do vlastního BIM modelu, navíc výkaz hmot lze také dostat přímo ze statického modelu, který je tvarově jednodušší a přesnější).

Tento postup jsme si nyní vyzkoušeli (projekt pro DSP) a zde je několik postřehů:
  • Ideálně pokud ve stavebním modelu nejsou modelovány omítky (hůře se kontrolují tvary, řešení návazností apod.)
  • Potřeba vyladit mezi modely podlaží objektu (konstrukční a stavební podlaží)
  • Informovat se vzájemně o dílčích změnách a požadavcích – ideálně poznámky (3D) přímo do modelů + informace např. mailem nebo v připomínce v systému správy dokumentů
  • Ideálně používat stejné rodiny v obou modelech (trámy, hlavice, sloupy apod.)
  • Do DPS vyřešit způsob předání požadavků na otvory (např. pomocí aplikace RevitTools od CAD Studia)
 
Výhody a nevýhody:
+  Jednodušší kontrola (2D i 3D) a přenos tvarů (kopírování celých RVT objektů)
+  BIM informace vyplněny jen ve statickém modelu
+  Výkaz hmot (objem ŽB) přímo ze statického modelu
+  Jednoduché načítání modelů do sebe (pouze jeden model, ne několik 2D DWG)
+  Bez nutnosti exportů, výměna jen RVT modelů
  Stále vznikají 2 samostatné modely
  Stále nutná kontrola modelů (porovnávání)
  Většinou nevyužití analytického modelu pro výpočet (problém software)
 
 
  1. Statik i stavař má stejný software, jeden sdílený model:
Tuto metodu jsme v naší kanceláři zatím prakticky nevyzkoušeli, ale má cca následující specifika:
V tomto případě je nutné použít sdílený model. Stavaři i statici (resp. i další profese) pracují na jednom jediném modelu, který je centrálně uložen sdílen pomocí služby Revit Server (event. pomocí služby Collaboration for Revit: https://www.autodesk.com/products/collaboration-for-revit/overview).
Toto řešení má hlavní výhodu v tom, že vzniká pouze jeden jediný model a tedy není třeba přenášet a kontrolovat tvary mezi sebou. Nevýhodou ale je přístup do modelu dalším projektantům. Je tedy potřeba o všech zásadních změnách, úpravách apod. informovat hlavního správce BIM modelu a celý projekční tým, dodržovat předem dohodnutá pravidla modelování (filtry, parametry, šablony apod.) Nezbytností je pracovat v pracovních sadách.

Je potřeba nastavit a upravit všechny používané rodiny, které se mají zobrazovat ve statických tvarech tak, aby jejich zobrazení bylo správné (dveře, okna, otvory, trámy, sloupy apod.) jak ve stavebním modelu tak i ve statických tvarech.
 
Výhody a nevýhody:
+  Pouze jeden model (není potřeba kontrola 2 modelů)
  Riziko práce více projektantů (externích) na jednom modelu!
  Nutné přizpůsobení rodin pro statiku i pro stavařinu
  Nutné použití Revit Server (IT podpora) nebo placené služby Collaboration for Revit
 

 


 
Ze všech tří možností se mi tedy nyní zdá jako nejvhodnější řešení 2) Statik a stavař má stejný software, ale dva modely. Ukázky tohoto řešení viz obrázky z projektu bytového domu z projektu pro stavební povolení – projektant stavební části CASUA, projektant statické části SLK statika.
 
Pro jednodušší práci na statických i stavebních modelech lze použít i připravené šablony od CAD Studia, které už obsahují základní komponenty (rodiny) a popisky pro dané zaměření modelu:
http://www.nazdi.cz/2017/07/revit-2018-nova-sablona-pro-betonove.html
https://www.youtube.com/watch?v=bXCmZAHnKp0
 
 

 

 
Lukáš Vacík
CASUA s.r.o.


 

, Lukáš Vacík