Aktuality >> BIM nástroje pomáhají ve společnosti Dopravoprojekt Ostrava

BIM nástroje pomáhají ve společnosti Dopravoprojekt Ostrava

Zkušenosti s využitím Autodesk Civil 3D a BIM Feeder

Aktuality

Dálnice D48 z Bělotína do Českého Těšína, anebo silnice 1/57 - tyto a tisíce dalších dopravních staveb naprojektovala za dobu své existence akciová společnost Dopravoprojekt Ostrava.

Společnost funguje už od roku 1964 a zaměstnává na 120 odborníků v této oblasti. Zabývá se projekty od těch největších dálnic, až po cyklostezky, chodníky, apod.  V rámci těchto projektů řeší i všechny související objekty, ať jsou to mosty, kanalizace, elektrické vedení a podobně.

Ostravský Dopravoprojekt, jako jedna z prvních firem zabývajících se přípravou infrastrukturních staveb, začal ve své praxi využívat BIM projekční nástroje a v současnosti už má za sebou několik projektů zpracovaných touto technologií. A to především pro Ředitelství silnic a dálnic, které vypsalo několik BIM pilotních projektů.

Nedílnou součástí plnohodnotného BIM modelu jsou informace navázané na jednotlivé prvky a tělesa, jejichž využití ve všech fázích pomáhá zlepšit kvalitu a zefektivnit realizaci a tím pádem snížit cenu takto připravované stavby. Pro práci s obrovským množstvím dat Dopravoprojekt Ostrava využívá nástroj BIM Feeder od společnosti Arkance Systems, který projektantům umožňuje do modelu vytvořeného v Autodesk Civil 3D hromadně a efektivně doplnit vlastnosti objektu ve formě popisných dat.

Jak Dopravoprojekt Ostrava využívá projekční nástroje Autodesk Civil 3D a BIM Feeder, co mu využití BIM technologií přináší a další zkušenosti shrnuje video:Více viz též Dopravoprojekt Ostrava v katalogu BIM-ready firem.

, Vladimír Michl