Aktuality >> BIM knihovny výrobků

BIM knihovny výrobků

Podpora projektantů - BIM knihovny od výrobců

AktualityStále více výrobních společností se setkává s množstvím požadavků ze strany projektantů na zpracování knihoven pro využití v BIM systémech. Práce projektanta není jen o znalosti principů projektování, neméně důležité je, aby měl přehled i o konkrétních výrobcích a řešeních, které se na trhu nabízí. Knihovní prvky „vymodelované“ od výrobce - obsahující veškeré zásadní komponenty s odpovídající grafikou a především s odpovídajícími informacemi - usnadní projektantům časově náročnou fázi modelovacích prací při tvorbě BIM projektů.

Využívání digitálních verzí konkrétních reálných produktů je pro projekci velkým bonusem. Výrobky je důležité od počátku definovat jako BIM objekty. Je potřeba dbát nejen na vizuální stránku výrobku ve správně zvolené úrovni detailů, ale i na informace, které se s objektem připojí do projektu a jak je bude možné v projektu, který je založen na informačním modelování, používat. Kvalitně zpracované parametrické BIM objekty umožní správné zobrazení ve 2D i 3D v různých podrobnostech. Předem připravené parametry pomohou správně specifikovat vlastnosti pro různé varianty, které výrobce nabízí. To pak po uživateli nevyžaduje znát podrobně všechny produkty a docílí pomocí svého BIM softwaru i dalších výhod spojených s BIM objekty (správné zobrazení pro dokumentaci i vizualizaci, aktuálnost dat v celém projektu, přesné výkazy…). BIM knihovna nepomáhá jen v projekčních pracích, ale je silným nástrojem pro prezentování výrobků.

CAD Studio nabízí své odborníky a dlouholeté zkušenosti s tvorbou BIM knihoven a možnosti jejich prezentování na celosvětově známých a používaných webových portálech. V poslední době firma CAD Studio a. s. například navázala úzkou spolupráci se společností STIEBEL ELTRON spol. s.r.o., která je jedním z předních výrobců v oblasti obnovitelných energií, ohřevu vody a vytápění.


, Pavel Homan