Aktuality >> BIM cesta kolem světa - Čína

BIM cesta kolem světa - Čína

Adaptační pokrok BIM v Číně

Aktuality

V dnešním díle o adaptačním pokroku informačního modelování ve světě bychom zavítali do exotičtější destinace a tou je jedna z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik v Asii, tedy Čínská lidová republika (ČLR).Populace: 1,46 miliardy obyvatel
HDP/obyv. (PPP): 7 990 USD

 
Informační modelování už není tématem pouze vyspělých západních zemí, ale stává se celosvětovým trendem a ČLR je toho důkazem. U země, která v posledních letech zažívá tak enormní stavební boom, bylo jen otázkou času, kdy zahrne informační modelování do svého pětiletého hospodářského plánu. Bude velice zajímavé sledovat vývoj dané problematiky v zemi jako je ČLR, přeci jenom je nařízení o dost jednoduší než samostatná realizace adaptačního proces BIM, poukazuje vicepresident firmy Autodesk Phil Bernstein a dodává, že na čínském trhu existují určitá specifika, která mohou ztížit adaptační proces, například je celá ekonomika řízena shora dolů a současně je na trhu hodně podnikatelských aktivit, přitom tyto dvě pomyslné síly nejsou dostatečně vyrovnány.
Určitá nerovnováha panuje i ve vývoji BIM standardů. V zemi si navzájem konkurují dvě státní instituce a to Akademické fórum, které v současné době zpracovává národní normu zaměřenou na problematiku BIM a Ministerstvo pro bydlení a rozvoj venkova, která již svůj BIM standard zveřejnila. Dalším specifikem ČLR je fakt, že produktivita, efektivnost a ziskovost, což jsou tři hlavní argumenty pro přijetí BIM ve většině zemí, jsou pouze okrajové motivátory, říká Bernstein.
V současné době je využití informačního modelování pro návrh a výstavbu v ČLR na samotném začátku adaptačního procesu, ale jak bude stavební průmysl dozrávat, bude čím dál tím více ČLR čelit stejným problémům jako ostatní trhy, jako například zvyšujícím se cenám komodit, problematice řízení rizik a požadavku na informační transparentnost. Tyto problémy mohou adaptační proces značně uspíšit.
Bernstein dále podotýká, že nejenom výše zmíněné problémy komplikují implementační proces informačního modelování do stavební praxe, ale také fakt, že polovina uživatelů vlastní pouze pirátské verze softwaru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, Lukáš Tunka