Aktuality >> BIM cesta kolem světa - USA

BIM cesta kolem světa - USA

Adaptační pokrok BIM v USA

Aktuality

Informační modelování je v našich luzích a hájích předmětem neustálých diskuzí a dohadů, při kterých se komunita činná ve výstavbě dělí na několik nesmiřitelných táborů. Proto než se snažit analyzovat naše nesourodé prostředí, jsem se rozhodl sepsat sérii článků o adaptačním pokroku informačního modelování ve světě. Přeci jenom považuji za důležité nadlétnout za oponu zemí, které v současné době provádějí nezbytné kroky k ukotvení informačního modelování do legislativy své země, popřípadě již daný adaptační proces završily a již naplno využívají benefitů, které informační modelování nabízí. První zemí kterou si představíme, je jedna z největších ekonomik světa a kolébka informačního modelování, tedy Spojené státy americké (USA).Populace: 324 miliónů obyvatel
HDP/obyv. 56 421 USD


Dle vyjádření vicepresidenta společnosti Autodesk, Phila Bernsteina, se Spojené státy a jejich federální systém, se svými 50 různými zákonodárnými sbory, značně podepsaly na vývoji informačního modelování. V zemi neexistuje žádný ústřední vládní mechanismus, který by vývoj informačního modelování centrálně reguloval. K této roli původně směřoval federální orgán státní správy GSA (General Services Administration), který prosazoval původní myšlenku informačního modelování zaimplementovat do technických norem, bohužel s příchodem úvěrové krize se podfinancovaná GSA rozhodla od projektu upustit. Iniciativu v této oblasti převzal soukromý sektor, například AIA (American Institute of Architects), nebo i samostatné členské státy, jako Maryland a Wisconsin, které započaly s vývojem vlastních BIM standardů. V pozadí nezůstaly ani vysoké školy, které se aktivně zapojily do vývoje BIM standardů, například Penn State BIM standard byl široce přijat i mimo akademickou půdu. 

I přesto všechno, jak se vývoj adaptačního procesu BIM zdá být jakkoliv matoucí, je jeho přijetí již na úctyhodných 70 % v celých Spojených státech. 

Bernstein dodává, že i přes značné úsilí různých zájmových skupin sepisovat vlastní BIM standardy, jsou USA již hluboce ponořeny do adaptace BIM do běžných pracovních postupů a dodává: „Neexistuje žádný spor o tom, zdali tento systém stojí za to. BIM prostě již funguje.“

, Lukáš Tunka