Aktuality >> BIM a rozpočtování

BIM a rozpočtování

Mezinárodní konference

AktualityDne 11.4. proběhla v Praze mezinárodní konference BIM a rozpočtování, které se aktivně zúčastnila i firma CAD Studio s příspěvkem „BIM aplikace Autodesku a jejich použití pro přípravu podkladů pro rozpočtáře“.

V rámci konference byla představeny řešení používaná v zahraničí, především v Norsku a Finsku, kde jsou se zaváděním BIMu poměrně daleko. V Norsku jsou například všechny veřejné zakázky projektovány v BIMu již od roku 2016, a to včetně projektů infrastruktury. Na konferenci byl představen projekt vodní elektrárny Vamma 12 zpracovaný pomocí BIM technologie. Jeho zajímavostí bylo, že při jeho výstavbě vůbec nebyla použita papírová dokumentace. Kompletně vše bylo vedeno v digitální podobě.

Součástí přednášek byly i zprávy ohledně aktuálního vývoje BIM a legislativy v ČR. Dobrou zprávou je, že vláda podpořila zavedení BIM a gestorem pro zavádění bylo v listopadu 2016 oficiálně jmenováno Ministerstvo průmyslu a obchodu. To má za úkol předložit do konce července 2017 koncepci zavádění BIM v ČR. Od poloviny roku 2021 je pak předpoklad povinného použití BIM technologie u nadlimitních veřejných zakázek. Takže kdo ještě s BIMem nezačal, je nejvyšší čas.

Většina přednášejících se pak shodla na tom, že aby byl BIM přínosem, a to nejen pro rozpočtáře, je třeba mít vytvořenu standardizaci. Ta je pak zároveň podmínkou rozvoje BIM.


Elektrárna Vamma 12


https://www.youtube.com/watch?v=MD2_flYl5nw

, Václav Statečný