Aktuality >> BIM a 7 nejčastějších mýtů

BIM a 7 nejčastějších mýtů

BIM je proces, který pojímá celý životní cyklus stavby. I když se významu a použití BIM věnuje stále více prostoru, tak kolem něj existuje stále mnoho mýtů. Které jsou ty nejčastější?

AktualityMýtus č. 1: BIM je jen 3D model


3D model je možná tou neviditelnější částí celého procesu BIM, ale je jen částí komplexního procesu projektování, provádění, správy a provozu stavby. Centrem celého procesu je digitální datový model obsahující grafická i negrafická data, který je uložen na společném datovém uložišti (používá se zkratka CDE – Common Data Environment) a na kterém společně pracují projekční týmy a týmy provádějící stavbu. BIM tedy není jen 3D model ale je to proces správy a výměny informací po celý životní cyklus stavby.

Mýtus č. 2: Přechod na BIM je drahý

Mnoho lidí se domnívá, že jim metodika BIM nepřinese žádnou finanční přidanou hodnotu, a naopak jim to přinese dodatečné náklady na metodu, kterou si myslí, že nepotřebují. S BIM lze přitom ušetřit nejen náklady, ale také čas. Stejně jako u jakéhokoliv softwaru jsou na začátku jisté náklady ať už na školení, vlastní software nebo hardware. Tyto náklady se ale vrátí v dlouhodobém horizontu v podobě kvalitněji a rychleji zpracovaných projektů. Počáteční náklady lze také snížit volbou vhodného softwaru. Například Autodesk® Revit® LT je cenově dostupnou možností, jak začít s tvorbou vysoce kvalitních 3D modelů.

Mýtus č. 3: BIM zabere více času a bude mít vliv na produktivitu

Jakýkoliv proces, který zahrnuje nové způsoby práce zabere bez debat určitý čas. Pečlivé plánování a výběr vhodného partnera pro implementaci pomůže snížit dopady na produktivitu a pocítíte výhody BIMu. V dlouhodobém výhledu pak kvalitnější zpracování projektů v kratším čase převáží nad počáteční investicí.

Mýtus č. 4: BIM je pouze pro velké firmy a velké projekty

Ačkoliv bude BIM vyžadován pro nadlimitní (tedy velké) projekty, které zpracovávají velké firmy, výhody BIMu jsou patrné u všech firem všech velikostí: pro velké i malé projekty, veřejné nebo soukromé zakázky.

Mýtus č. 5: Naučit se BIM je časově náročné

Se zdroji a kurzy snadno dostupnými kdykoli a v mnoha formátech je výuka BIM zvládnutelná i v těch nejvytíženějších firmách. Například E-learningový kurz, který si můžete pustit kdekoliv a kdykoliv vás během 5 hodin naučí vše co potřebujete vědět k osvojení si základů modelování, architektury a tvorby dokumentace v Revitu.

Mýtus č. 6: Investoři neví, co dělat s BIM daty

Investoři často požadují „BIM projekt“ aniž by přesně věděli, co od něj mohou očekávat. To se může stát v případě, že investor není již od počátku vtažen do procesu BIMu a nejsou plně zohledněny požadavky jeho nebo týmu pro správu budovy. BIM je také o komunikaci a je proto důležité si jž na začátky vyjasnit, k čemu bude sloužit.

Mýtus č. 7: Tradičním způsobem projektování budu vždy produktivnější

BIM proces je navržen tak, aby redukoval opakující se práci, čas a peníze nejen uvnitř organizace, ale i napříč celým odvětvím. Při tradičním způsobu projektování dochází velmi často k duplikování práce, které vede k vyšším nákladům a prodloužení doby projektu.

, Václav Statečný