Aktuality >> BIM a koordinace

BIM a koordinace

Role BIM koordinátora v procesu projektu

Aktuality


Informační model budovy je digitální proces, který poskytuje koordinované a spolehlivé informace o celém projektu přes všechny jeho fáze. Důležité je slovo koordinace. Pro úspěšný BIM projekt, je třeba zajistit, aby byl ve středu celého systému, centrem všech účastníků, kteří se podílejí na jeho tvorbě.

Špatná koordinace má nepříjemný dopad na konečnou cenu realizace. Koordinace by neměla být o pouhém sdílení dokumentace, ale o reálném koordinování činností všech stran spolupracujících na projektu. To vyžaduje řádné řízení a zde se může uplatnit role BIM koordinátora, který by měl být nedílnou součástí projektového týmu. Včasné zapojení BIM koordinátora do procesu tvorby BIM modelu může významně omezit nechtěné náklady na vícepráce. BIM Koordinátor by měl zodpovídat za kvalitu, kontrolu kolizí, revize modelu, předávání připomínek a i případnou konverzi dat, pokud není celý tým na jednotné platformě. Měl by také zajistit, aby všechny zúčastněné strany chápaly nastavené BIM procesy a svou roli v nich, což se může částečně překrývat s další neméně důležitou rolí spojenou s tvorbou BIM projektů, kterou je BIM manager.

Správně prováděná BIM koordinace a role BIM koordinátora může tedy včas odhalit řadu nepřesností a chyb v projektu a tak zásadně snížit náklady i samotnou dobu výstavby.


, Pavel Homan
Nový příspěvek
User avatar
Michal Kacerik - 30. 5. 2016 16:00:59
   
BIM koordinátor/manager
Existuje podrobnejší popis činností BIM koordinátora a BIM managera? Aké činnosti na modeli vykonávajú (manager/ koordinátor) pri projekčej skupine ktorá sa skladá z architekta, stavebného ing., statika, profesti : MEP VZT, UT, ZTI a rozpočtár. Nie sú v jednej kancelárií ani v jednom meste. architekt stavebný ing a rozpočtár samostatná kancelária, statika samostatná kancelária VZT+UK samostatná kancelária, ZTI samostatná kancelária. Možno je to dosť rôznorodé, ale v sumáre 8 členný kolektív, 4 kancelárie a tri rôzne mestá. Ako ich koordinovať a managovať tak, aby nedochádzalo k spomínaným finančným stratám, všetci pracujú na jednej programovej platforme Revit.