Aktuality >> BIM Konference pro výrobce stavebních komponent aneb digitalizace stavebnictví z pohledu výrobce

BIM Konference pro výrobce stavebních komponent aneb digitalizace stavebnictví z pohledu výrobce

Z BIM konference v Humpolci pořádané 1. června 2023

AktualityBIM Konference pro výrobce stavebních komponent proběhla ve velmi příjemném prostředí moderní architektury Hotelu Fabrika v Humpolci, za účasti zástupců různých typů výrobních a projekčních společností – od velkých mezinárodních korporací až po menší nebo středně velké domácí firmy.

Po úvodním slově a organizačních pokynech Jiřího Molzera následovala přednáška zástupce společnosti Autodesk, Martina Peňáze, zaměřená obecně na BIM, a technologie s BIMem spojené a jejich přehled z nabídky Autodesku. Poté navázal plynule svojí přednáškou Lukáš Tunka z Arkance Systems. Ve své prezentaci se, kromě definice BIMu z různých úhlů pohledu, zabýval popisem činností a služeb, které může Arkance Systems výrobcům komponent pro stavebnictví nabídnout a pro ně i realizovat.

Poté proběhla přednáška jednoho ze zákazníků Arkance Systems, firmy HELUZ, ve které byly představeny a popsány praktické zkušenosti s digitálními modely výrobce keramických zdicích a stropních prvků a překladů, a to i zkušenosti obecně s digitalizací firmy včetně všech benefitů i úskalí s tímto procesem spojených.

Dále pak pan Janča (RTS) přednesl a popsal základní možnosti rozpočtování na bázi systému RTS ve spojitosti s modelováním v BIM aplikaci Autodesk Revit a předvedl i pár praktických ukázek možností tohoto rozpočtování.

V souladu s životním cyklem každé stavby navázali kolegové Lazar a Hoffman přednáškou o nástroji, který umožňuje spravovat realizovanou stavbu pomocí GIS/FM produktu Arkance Systems -  twiGIS. Představili zde možnosti a výhody tohoto nástroje.Konference byla uzavřena celkovým souhrnem důležitých informací, které během konference byly diskutovány a které v závěru Lukáš Tunka zdůraznil a navedl tak posluchače k závěrečné diskusi, ve které padlo několik zajímavých dotazů a snad i podnětných nápadů. Některá z těchto témat pak byla už separátně diskutována na úplném závěru konference při občerstvení a s šálkem kávy v ruce.
 

, Pavel Škodák