Aktuality >> BIM DAY 2023 je již minulostí

BIM DAY 2023 je již minulostí

Krátké ohlédnutí za letošní, již dvanáctou BIM konferencí

Aktuality

V pražském hotelu Clarion se ve dnech 18 a 19. října uskutečnil další, již dvanáctý ročník konference BIM Day 2023.

Letošní akce byla charakterizována pořadatelskou spoluúčastí předních agentur a organizací, které v ČR stojí za zaváděním digitalizace do stavebnictví, a které tak daly najevo posílení spolupráce do dalšího období, kdy bude vítězit pragmatismus a myšlenka společného cíle nad řevnivostí a osobními preferencemi. Hned v úvodním bloku to jasně vyjádřili první řečníci – předseda czBIM pan Petr Matyáš a zástupkyně agentury ČAS paní EVA Kaiserová i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Vyjádřili své přesvědčení, že jedině spolupráce se zástupci největších dodavatelů staveb a ostatních stavebních komerčních subjektů je zárukou úspěšného procesu digitalizace. Tedy fakt, který byl v minulém období opomíjen. Z dnešního pohledu je již spolupráce s investory a realizátory staveb nenahraditelná a je zřejmé, že bez tohoto typu spolupráce není možné úspěšně pokračovat v zavádění BIM procesů do praxe.Dalším řečníkem dopoledního bloku byl pan Leoš Svoboda, místopředseda czBIM, který přítomné seznámil se stavem zájmu o certifikaci buildingSMART a uvedl, že na rozdíl od minulého roku, kdy se certifikace počítali v jednotkách, v letošním roce počet certifikovaných odborníků vzrostl na několik stovek a vzrostl i počet certifikačních středisek. (Jedním z nich je také společnost Arkance Systems CZ) Paní Štěpánka Tomanová ze stejné organizace se zamýšlela nad postavením naší republiky ve stavu zavádění BIM v porovnání s ostatními zeměmi a označila Česko za „průměr“ - významně se Česká republika posune v okamžiku zavedení digitálního stavebního řízení, kdy se zařadí k zemím, které mají již vyřešeno workflow základních digitálních formátů. 

V následných blocích pak prezentátoři dokazovali přítomným, že BIM není jen teorie, ale že v mnoha případech pomáhá k efektivnější projekci i výstavbě stavebně i technologicky náročných projektů.
Takové příklady uvedl např. pan Jakub Veselka z Laboratoře udržitelné výstavby Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Jeho téma se týkalo využití metody BIM pro modelování environmentální faktorů a energetické náročnosti budov. Další příklad uvedl pan Filip Krzywoň, Technical Development Manager ve společnosti GLP. Prezentoval své zkušenosti s nastavením procesů a využitím dat pro správu budov v projektu Park Brno Holubice, kde hraje důležitou roli integrace dat do CAFM systému.  GLP využívá softwarové řešení twiGIS od společnosti Arkance Systems CZ.
V další části konference se zástupci státu vyjadřovali ke stavu připravovaných zákonů. Jedním z klíčových počinů v tomto směru je bezesporu Zákon o BIM ve kterém se pracuje s terminologií, která bude stručná a jasná a podrobnější technické detaily budou popisovat jeho samostatné předpisy a vyhlášky. Po oba dny probíhaly také workshopy, které doplňovaly program konference v hlavním sále. Jak je již zvykem na těchto akcích, prezentovaly praktické zkušenosti svých autorů.

Pan Martin Folber, manažer technického rozvoje ve společnosti SUDOP GROUP a.s. přesvědčil přítomné, že při práci s informačními modely i s běžnou projektovou dokumentací je podstatným tématem nejen validace ve formě kontroly kolizí nebo datového obsahu modelu ale i validace návrhových parametrů (v projektech dopravní infrastruktury.) Hlavní část prezentace pak obsahovala praktické ukázky validace, ale také jak nástroj pro validaci funguje a jak probíhal jeho vývoj.

Nepřehlédnutelná byla také prezentace našeho kolegy, produktového manažera Tomáše Poláka, který v hojně obsazeném sále Kepler představil práci s datovými standardy v Revitu. Popsal vizi společnosti Arkanace Systems CZ o aplikování datových standardů v prostředí návrhového software Autodesk Revit včetně exportu negrafických informací do formátu IFC pomocí aplikace BIM Feeder, která pochází z vlastních vývojových dílen. Tato aplikace umožňuje kromě práce s datovými standardy SFDI i práci s uživatelskými datovými standardy.

V dalších sálech postupně zazněla další témata, ukázky z praxe i nové myšlenky, které teprve čekají na praktickou realizaci. V prvním dni konference to byl např. zajímavý příspěvek „HERITAGE BIM“, o tříletém mezinárodním programu digitální dokumentace památek (arch. Vratislav Zíka, Ustav urbanismu, VUT Brno) nebo např. „BIM v každodenní realitě generálního zhotovitele“ (Pavel Mrázek, PORR a.s.) atd. Ve druhém dni pak např. prezentace „BIM management prakticky“ od prezentačního týmu pod vedením pana Romana Voráče (MFS DX s.r.o.), který mapoval proces BIM koordinace od tvorby BEP až po otázky komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.  Samozřejmě nechyběla v letošním ročníku konference ani otevřená diskuze na téma „Vzdělávání, vývoj a budoucnost oboru“, ve které vyjádřili svůj názor odborníci z řad státních institucí i zástupce zhotovitele. 

Letošní konference je již minulostí, a není určitě nadsázkou si říci, že i tentokrát si účastníci do své každodenní práce odnesli přesvědčení, že Česká republika po všech těžkostech kráčí sebevědomě do stavebnictví 21. století.  

, Richard Stránský