Aktuality >> BIM: Cestovní mapa digitální projektové přípravy a výstavby

BIM: Cestovní mapa digitální projektové přípravy a výstavby

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

Aktuality

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. ARI formou odborných diskuzí, návrhů a doporučení proaktivně prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe. ARI propaguje alternativní metody zadávání a financování, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR.

Informace o poslání a cílech této organizace najdete na ceskainfrastruktura.cz

Jednou z aktivit ARI je tvorba materiálů k zavádění moderních IT a BIM procesů v oblasti veřejné infrastruktury – příkladem je dokument Cestovní mapa digitální projektové přípravy a výstavby.Tento dokument byl vydaný spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury k zavádění moderních IT procesů a technologií při projektování, výstavbě a provozování objektů ve stavebnictví ve Spolkové republice Německo.

ARI zajistila překlad dokumentu do českého jazyka v návaznosti na odbornou debatu u kulatého stolu ARI, která proběhla v Praze dne 14. října 2016 na Ministerstvu dopravy ČR za účasti ministra dopravy ČR, zástupců ambasády Spolkové republiky Německo v Praze a německých odborníků na téma: Nový přístup k realizaci velkých projektů v Německu.

Cestovní mapa ke stažení (PDF, česky)


, Vladimír Michl