Aktuality >> Automatizácia procesov pomáha realizácii vzduchotechnických projektov

Automatizácia procesov pomáha realizácii vzduchotechnických projektov

BIM riešenie v APIAGRA s. r. o.

AktualitySpoločnosť APIAGRA s. r. o. v tomto roku oslavuje už 25. výročie svojho vzniku. Zameriava sa hlavne na projektovanie, výrobu a montáž vzduchotechnických rozvodov. Prioritou spoločnosti je poskytovať zákazníkom kvalitné výrobky a služby spĺňajúce ich najvyššie požiadavky a očakávania. Vďaka optimalizácii technologických a logistických postupov zabezpečuje firma zákazníkom krátke dodacie doby a dodávky výrobkov až na miesto určenia.


IT svet a jeho inovácie dnes prestupujú každé odvetvie činnosti človeka, a nie je tomu inak ani v stavebníctve. Inovácie prinášajú nové možnosti, preto sa aj spoločnosť APIAGRA rozhodla nasadiť moderné softwarové riešenia pre automatizáciu svojich procesov a stať sa lídrom v inováciách.
 

APIAGRA a CAD Studio

Rozhodnutie tento zdĺhavý proces zautomatizovať malo za cieľ okrem zrýchlenia a zefektívnenia fungovania taktiež, elimináciu rizika vzniku chýb. „Preto sme hľadali na trhu spoľahlivého a technicky zdatného partnera. Spoločnosť CAD Studio nás presvedčila hneď od úvodných jednaní. Ako svojimi skúsenosťami s implementáciou BIMu, prezentáciou projekčného softvéru Revit, tak predovšetkým pre nás najdôležitejším, prepojením projekcie s výrobou,“ zhodnotil dôvody výberu CAD Studia Ľuboš Socha.

CAD Studio následne pripravila školenia programu Revit TZB, ktoré boli upravené presne pre potreby firmy APIAGRA a i vďaka nim nasadenie systému zvládli. „Školenia prebiehali priamo v našich priestoroch a školiteľ preukázal nie len vedomosti a skúsenosti s programom, ale aj znalosti z oblasti TZB, čo bolo hodnotené v našich radoch ako veľmi nezvyčajné a opäť sa ukázalo, že pracovníci CAD Studia sú naozaj profesionáli,“ pochválila spoluprácu Lujza Sochová, Chief Executive Officer spoločnosti APIAGRA.

Procesy 2.0 

APIAGRA dnes pomocou programu Revit získava z projektov potrebné kusovníky automaticky. Má väčší prehľad nad projektom a výrazne sa zdokonalila kontrola. Navyše v spolupráci s CAD Studiom vytvorila jedinečnú parametrizovanú a štandardizovanú knižnicu vzduchotechnického potrubia API for fabrication. Tá je splnením cieľa zdokonaliť prepojenie vyhotovenia projektu priamo s výrobou. „Knižnica je navrhnutá tak, aby sa v maximálnej miere šetrili finančné prostriedky samotnej produkcie, znižovali sa náklady na odpad, eliminovala sa chybovosť spôsobená ľudským faktorom a maximalizovalo sa využitie nákladového priestoru prepravcu. Okrem toho investor dostane presný a ucelený výkaz výmer vzduchotechnického potrubia. V tejto knižnici sú obsiahnuté dlhoročné skúsenosti našej výroby, štandardy technických noriem a programátorské zručnosti CAD Studia. Pre projektantov je práca s knižnicou API v programe Revit intuitívna a jednoduchá,“ doplnil Socha.

Zavedenie systémov automatizácie v spoločnosti APIAGRA prinieslo množstvo pozitívnych efektov. Najväčším prínosom je však schopnosť rýchlejších reakcií, kvalitnej výroby a plnenia termínov pre partnerov. Táto vzájomná dôvera sa následne odráža aj na možnosti participovať na veľkých projektoch pre investorov ako je HB Reavis.


„Postup našej práce pred zavedením BIMu bol v celku prozaický. Pri realizovaní veľkých projektov sme dostali hotovú projektovú dokumentáciu od investora, alebo projektantov VZT vo formátoch AutoCADu. Následne sme z celého projektu ručne vytvárali tzv. rozpisky, ktoré obsahovali okrem pozičného čísla všetky potrebné parametre pre výrobu. Doslova bolo potrebné prechádzať každý jeden prvok. Pre predstavu vo väčšom projekte to je v hrubej stavbe od 6000 do 10000 pozícií. Hodnoty z takto vytvoreného kusovníka nám potom slúžili ako vstupné údaje do Fabrication CAMduct, ktorý máme prepojený na výrobné stroje a kompletne ním riadime už samotnú výrobu našich komponentov.“
Ľuboš Socha
realizátor zákaziek v spoločnosti APIAGRA
 

, Ladislav Molnár