Aktuality >> Autodesk Tandem – nová platforma digitálních dvojčat ve stavebnictví

Autodesk Tandem – nová platforma digitálních dvojčat ve stavebnictví

Platforma digitálních dvojčat (digital twins) Autodesk Tandem transformuje bohatá data na rozhodovací dovednosti (BI)

AktualitySpolečnost Autodesk usiluje o to, aby v oboru stavebního průmyslu rozbila hráze mezi jednotlivými disciplínami a mezi kroky průběhu životního cyklu projektu. Díky digitalizaci projektování a výstavby je vidět, že uživatelé dnes řeší neefektivní procesy, nedostatek koordinace a plýtvání časem a penězi. Uvedení veřejné beta verze nástroje Autodesk Tandem™, řešení digitálního dvojčete, pomůže profesionálům z oboru stavebnictví i jejich zákazníkům - majitelům a developerům staveb - udělat další obrovský skok vpřed. Konečný cíl je jasný: přímo použitelné postupy, které pomohou majitelům vytěžit maximum z jejich investic, ať už jde o most, továrnu, budovu nebo jakoukoli jinou stavební konstrukci.

Autodesk Tandem je platforma digitálních dvojčat, která umožňuje, aby stavební projekt začal digitálně a zůstal digitálním, od projektu až po jeho provoz, a transformoval bohatá data na rozhodovací dovednosti (business intelligence). Autodesk Tandem využívá data BIM (Building Information Modeling), vytvořená během životního cyklu projektu, pro vytvoření skutečného digitálního dvojčete stavby. Po dokončení projektu může projektový tým poskytnout vlastníkům komplexní digitální předávku snadno přístupných a přínosných dat, což zrychlí provozní připravenost a umožní lepší obchodní rozhodování. 


Autodesk Tandem využívá data BIM (Building Information Modeling) vytvořená během celého životního cyklu projektu 

Neuspořádaná data znamenají ztracené příležitosti 

To je vize, ale realita je ve většině tohoto odvětví bohužel jiná. Bez digitálního dvojčete při předávce výsledné hromady neuspořádaných dat v různých formátech, skončí informace pohřbeny v elektronických složkách, a poklad cenných datových přehledů tak zůstane prakticky nevyužitelný. Pro majitele je to ztracená příležitost a ztracené peníze, které nelze získat zpět. Autodesk Tandem odemkne tento poklad osvobozením, uspořádáním a standardizací dat z projektu a výstavby - vytvoří jednoduchou a intuitivní digitální repliku všech komponent, systémů a prostorů v dané stavbě. 

Majitelé žádají Marina Pastara o tento typ informací několikrát týdně. Pastar, který je aktivním přispěvatelem k vývoji beta verze aplikace Tandem, je globálním technologickým lídrem v oblasti vertikálního informačního modelování ve firmě Jacobs, přední projekční, stavební a poradenské společnosti, kde propaguje možnosti technologií v boření hranic a maximalizaci efektivity. Přibližně 80 procent celkových nákladů na životní cyklus stavby vzniká během jejího provozu - Pastar zdůrazňuje, že projektanti teď mají obrovskou příležitost zvyšovat hodnotu tím, že pomohou majitelům snížit náklady prostřednictvím takových nástrojů, jako jsou digitální dvojčata.

"Naše schopnost ovlivňovat a snižovat celkové náklady na vlastnictví drasticky klesá, čím dál postupujeme od návrhu přes výstavbu k dokončení," říká Pastar. "Pokud od začátku vezmeme v úvahu, co bude vlastník potřebovat při předání, můžeme zajistit řádnou správu aktiv na základě jeho obchodních cílů a procesů. Máme povinnost maximalizovat investice našich klientů."

Propojování systémů, snižování rizik, úspora peněz 

Hlavní technolog Brian Melton ze společnosti Black & Veatch, celosvětově uznávané  inženýrské a stavební společnosti, úzce spolupracuje s Autodeskem na vývoji softwaru Tandem.

„Vidíme, že Autodesk Tandem propojuje datové systémy, jako jsou údržbové systémy Computerized Maintenance and Management Systems (CMMS) a systémy dohledové kontroly a sběru (SCADA). To poskytuje vlastníkům a provozovatelům přístup ke všem informacím prostřednictvím propojeného prostředí, které jim umožňuje proaktivně snižovat rizika a zvyšovat odolnost, “uvedl Melton. "Majitelé se teď mohou začít ptát: Kde jsou všechna aktiva, která aktuálně mají otevřené případy údržby? Jaká je pravděpodobnost, že tato aktiva selžou v příštích pěti letech? Je bezpečnostní vybavení v blízkosti pracovních prostor? Lépe propojené systémů a prediktivní pohledy, které jsou vizuálně agregovány pomocí moderních BIM dat, to budou součásti předávacích balíčků budoucnosti. “ 

Melton považuje Autodesk Tandem a digitální dvojčata za součást širší digitální transformace, kde je v průběhu generování dat každý systém stále více propojen. V budoucnu se systémy budou učit jeden od druhého, sdílet poznatky a optimalizovat svůj výkon v reálném čase. Tento svět propojený s daty vyžaduje spolupráci a otevřenost technologické komunity a společnost Autodesk se zavázala, že bude plnit svou roli. V loňském roce se Autodesk stal zakládajícím členem Digital Twin Consortium, organizace spolupracující na osvědčených postupech a standardech digitálního dvojčete, a členem Open Design Alliance, neziskového technologického konsorcia, které poskytuje podporu a přístup k formátům projekčních souborů. 

Autodesk Tandem tak pomůže udělat další krok na digitální cestě a uvědomit si výhody digitálního předávání. Ať už jste vlastníkem, provozovatelem nebo profesionálem projektování, připojte se k beta programu a zjistěte, jak může Autodesk Tandem podporovat vaše projekty, řídit podnikání a maximalizovat investice.

O produktu Autodesk Tandem jsme poprvé informovali v naší reportáži z Autodesk University 2020.

, Vladimír Michl