Aktuality >> Autodesk + Nemetschek zjednoduší svět BIM

Autodesk + Nemetschek zjednoduší svět BIM

Dohoda obou společností je příslibem pro lepší pracovní postupy ve stavebnictví

Aktuality



Jednou z největších bolestí, kterou dnes trpí architekti, projektanti a další inženýrské profese v oblasti stavebnictví, je nekompatibilita dat. Přestože iniciativa buildingSMART (k jejím zakládajícím členům patří i Autodesk) a její snahy o otevřený openBIM formát IFC posunuly obor výrazně kupředu, stále nejsou projekční data z CAD a BIM návrhů snadno přenosná mezi různými softwarovými nástroji různých výrobců. Proto asi všechny aktéry v tomto oboru potěší dnešní zpráva o uzavření dohody mezi společnostmi Autodesk a Nemetschek Group, jejímž cílem je zjednodušit takovouto výměnu dat a podporovat otevřené a interoperabilní pracovní postupy v celém odvětví "Design & Make". Takovéto usnadnění toku BIM dat je i významnou zprávou ve světle blížícího se BIM mandátu v ČR.

Autodesk dnes oznámil uzavření dohody o interoperabilitě se skupinou Nemetschek Group s cílem zlepšit otevřenou spolupráci a efektivitu v oblastech architektury, inženýrství, výstavby a provozování staveb (AECO), a také médií a zábavního průmyslu (M&E). Tato dohoda posílí stávající interoperabilitu mezi oborovými cloudovými a desktopovými produkty obou společností a zlepší plynulou výměnu informací mezi jednotlivými softwarovými řešeními.

Ať jde o stavbu budov či dálnic nebo produkci mediálních prostředků, práce s nástroji propojenými s cloudem posiluje automatizaci a uvolňuje cenné poznatky pro lepší rozhodování v každé fázi projektu. Lidé, procesy a data jsou ale příliš často odděleni kvůli nekompatibilitě softwaru a formátů souborů, což vede k neefektivním pracovním postupům a ztrátě informací.

Optimalizace pracovních postupů napříč produkty společností Autodesk a Nemetschek umožní snadnější tok dat z jedné cloudové platformy nebo desktopové aplikace do druhé, aby se detaily dostaly ke správným lidem ve správný čas. Tuto interoperabilitu zajišťuje Autodesk Platform Services (APS), sada otevřených rozhraní pro programování aplikací (API), a webové služby umožňující propojení aplikací dTwin, Bluebeam Cloud, BIMcloud a BIMplus společnosti Nemetschek s oborovými cloudy společnosti Autodesk - Forma, Fusion a Flow - a také s projekčními řešeními. Zákazníci a partneři tak budou moci propojit svá data a funkce napříč příslušnými řešeními, aby se uživatelé mohli soustředit na optimalizaci vlastních projektů pomocí automatizace, umělé inteligence (AI) a přehledových nástrojů.

Tato dohoda o interoperabilitě dokládá trvalý závazek k integraci a otevřeným průmyslovým standardům, jako je openBIM organizace buildingSMART, které rozšiřují výhody informačního modelování budov (BIM) tím, že zlepšují dostupnost, použitelnost, správu a udržitelnost digitálních dat v odvětví stavebnictví. Vytvořením ekosystému pro spolupráci bez hraničních bariér mohou týmy pracovat na komplexních pracovních postupech s využitím stejného digitálního modelu.

Podle podmínek této dohody si Autodesk a Nemetschek Group vzájemně poskytnou přístup ke svým API rozhraním a oborovým cloudům, čímž vývojáři získají přístup k řešením Autodesku včetně desktop aplikací AutoCAD, Revit, 3ds Max a Maya, nebo cloudových služeb Autodesk Forma a Autodesk Construction Cloud, stejně jako k řešením Nemetschek včetně aplikací Allplan, Archicad, Bluebeam, Maxon One, Vectorworks a také k příslušným cloudovým platformám Nemetschek. To oběma společnostem umožní vylepšit stávající výměnu dat a otevřít nové pracovní postupy zaměřené na data zahrnující různé obory a odvětví.

volně dle https://adsknews.autodesk.com/en/pressrelease/autodesk-nemetschek-interoperability/


, Vladimír Michl