Aktuality >> Ateliér Velehradský rozšiřuje služby o skenování do BIMu

Ateliér Velehradský rozšiřuje služby o skenování do BIMu

Využití BIM nástrojů pro pasportizaci budov

Aktuality

Architektonický Ateliér Velehradský se věnuje autorským projektům v celé České republice, ale i v zahraničí. Od urbanistických plánů, přes studie, všechny stupně dokumentací až po autorský dozor.  Mezi jejich projekty najdete například novou aulu Jihočeské univerzity nebo aulu s knihovnou pro Univerzitu obrany v Brně.

Už 13 let ateliér využívá softwarové technologie Autodesku, nejvíce pak BIM software Revit. BIM jim poskytuje vysokou efektivitu práce a zlepšuje konkurenceschopnost. BIM technologie zde používají s úspěchem nejen při novostavbách ale i rekonstrukcích objektů. A tam ještě s větším významem.Proto se společnost rozhodla rozšířit své portfolio služeb o tvorbu BIM modelů existujících staveb, která  má za cíl zpřístupnit možnosti BIM technologií při rekonstrukcích objektu i jiným kolegům z branže.

Nový BIM tým je tvořen geodetem a stavařem - geodet zajišťuje sběr dat a skenování budovy a následně je skenováním získané mračno bodů přemodelováno do výsledného BIM modelu. A tento BIM model je navíc vydán i v IFC formátu, aby byl nezávislý na platformě a mohli jej využít nejen uživatelé Revitu.

Koordinace, hledání optimálního řešení, eliminace chyb a plynulost výstavby - to jsou mechanismy, kde aplikace BIM technologií šetři investorovi peníze. A u rekonstrukcí více než kde jinde platí, že precizní příprava je základem splnění požadavků investora na moderní provedení, optimální náklady rekonstrukce a ekonomické užívání objektu.


, Martin Slanec