Aktuality >> Arkance Systems partnerom Národnej BIM Konferencie 2023

Arkance Systems partnerom Národnej BIM Konferencie 2023

9. ročník BIM Konferencie 2023 - Bratislava, 26.10.2023 - DoubleTree by Hilton

Aktuality26. októbra 2023
 sa v bratislavskom hoteli DoubleTree by Hilton koná už 9. ročník Národnej BIM Konferencie. Spoločnosť Arkance Systems SK je aktívnym partnerom tohto podujatia - okrem nášho stánku môžete navštíviť aj našu prednášku na tému "Efektívna klasifikácia prvkov v Revite pomocou klasifikačného systému CCI".
 

NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

9. ročník 

ZÁMER KONFERENCIE

Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.
 

Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 9. ročník Národnej BIM  Konferencie, ktorú organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA, najmä s časopisom ASB architektúra, stavebníctvo, biznis. Predstavia sa kľúčoví speakri z domova i zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.
 

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,
  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,
  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,
  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,
  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.
     

KONFERENCIA JE URČENÁ

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov.  Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

Viac na: www.bimas.sk/bim-konferencia-2023

, Ladislav Molnár