Aktuality >> Aktualizace harmonogramu Koncepce BIM 2022

Aktualizace harmonogramu Koncepce BIM 2022

Novinky k zavádění Koncepce BIM 2022

Aktuality

Vláda schválila aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR a vzala na vědomí informaci o jejím plnění. Harmonogram ovlivňuje i dlouho očekávaný "BIM mandát" - využívání BIM technologií pro nadlimitní veřejné zakázky od roku 2022.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. ledna 2021 č. 41 o změně usnesení vlády ze dne 25. září 2017 č. 682, o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice.

Vláda
  • I. bere na vědomí Informaci o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice za období září 2018 – červen 2020, obsaženou v části III materiálu čj. 12/21;
  • II. mění usnesení vlády ze dne 25. září 2017 č. 682, o Koncepci zavádění metody BIM (Building Information Modelling) v České republice tak, že se nahrazuje jeho příloha přílohou tohoto usnesení.

Aktualizovaný harmonogram naleznete zde (PDF).

, Tereza Kučerová Kraflová