Aktuality >> Aktéři implementace BIM na národní úrovni

Aktéři implementace BIM na národní úrovni

Kdo jsou klíčoví aktéři zavádění BIM standardů

AktualityJak už titulek napovídá, v dnešním článku bychom si popsali hlavní skupiny aktérů, kteří jsou nedílnou součástí implementačního procesu BIM standardů na národní úrovni. Pro plynulý přechod na informační modelování, jsou klíčoví tito čtyři aktéři:
 
Centrální vláda
Centrální vlády jednotlivých zemí mají největší pravomoc řídit jednotlivé změnové procesy shora dolů, s jejich pomocí a vedením jsou tak klíčovým prvkem při zajišťování národní shody v otázce informačního modelování. Centrální vláda musí zvolit takový změnový mechanismus v postupu implementace BIM, aby si jednotlivé firmy v daném odvětví zachovaly svoji konkurenceschopnost.
 
Profesní členské organizace
Členské organizace včetně profesních subjektů a výzkumných asociací, jsou povinny zajistit, aby jejich členové byli dobře informováni a byli schopni se orientovat v problematice informačního modelování. Jejich znalosti, ve spojení s akademickou obcí, stavebním průmyslem a centrální vládou, z nich dělají vynikající komunikační mosty pro sdílení znalostí. Příkladem takové organizace v našem prostředí je czBIM. Organizace, která se systematicky a dlouhodobě věnuje problematice informačního modelování s ohledem na specifika českého prostředí v praxi.
 
Akademická obec
Akademická obec v rámci implementačního procesu poskytuje nestranný vývoj jednotlivých BIM postupů a standardů, které zahrnuje do svých studijních programů a vzdělává tak budoucí generaci architektů a inženýrů, kteří již budou obeznámeni s danou problematikou při svém vstupu do pracovního procesu.
 
Stavební průmysl
Stavební průmysl je posledním aktérem v implementačním procesu a jako takový přebírá roli dodavatele BIM, tzn. zastřešuje samotný vývoj informačních modelů, tak i jejich následnou realizaci. Jednotlivé firmy působící v daném prostředí mají největší podíl na adaptačním procesu BIM, jelikož prověřují jednotlivé BIM postupy a standardy v praxi. Právě jejich zkušenosti a znalosti by měly být v první řadě předávány do celého odvětví.
 

, Lukáš Tunka