Aktuality >> ARI podpoří rozšíření SNIM

ARI podpoří rozšíření SNIM

Rozšíření SNIM pro dopravní stavby a související infrastrukturu

Aktuality

Řídící výbor ARI na lednovém jednání schválil projekt ARI „Rozšíření SNIM pro dopravní stavby a související infrastrukturu“.

Projekt bude zpracován v úzké spolupráci s CzBIM, spolkem založeným k podpoře zavedení BIM v ČR před mnoha lety. Tým expertů CzBIM je autorem současné verze SNIM a vlastní jeho autorská práva. Současnou verzi SNIM, která již několik let slouží pro pozemní stavby můžete nalézt volně dostupnou na stránkách: https://snim.czbim.org/.

SNIM, neboli „Standard Negrafických Informací 3D Modelu“, je návrh českého datového standardu a objektového klasifikačního systému, který pojmenovává nejmenší stavební součásti stavby, prvky a stavební konstrukce, u kterých je možné evidovat vlastnosti, které jsou potřebné pro návrh, ocenění a realizaci staveb. SNIM, který je využívaný v BIM modelech, stanovuje jednotnou strukturu obsahu dat, datovou formu (nikoliv datový formát) a syntaxi datového zápisu. Tyto atributy umožní získávat od různých projektantů kompatibilní výstupy, které budou dále automaticky, či poloautomaticky zpracovatelné. V dnešní době není obsah, struktura ani syntaxe sjednocena a proto je efektivní systémové využívání výstupů BIM modelů je velmi obtížné.

Hlavní přínosem SNIM je skutečnost, že je kontinuálně vytvářen, zpřesňován a rozpracováván na základě praktických zkušeností z reálných projektů nezávislou skupinou expertů z projektových a stavebních společností. ARI spolu s CzBIM zastává názor, že všechny normy a metodiky musí vyjít z projektové a realizační praxe a musí mít podporu napříč stavebním trhem.

Projekt rozšíření SNIM

  • Projekt bude financován tzv. „crowdfundingem“ členů ARI, kteří dobrovolně přispějí na financování tohoto konkrétního projektu. Projekt nebude financován z členských příspěvků, ani jiných zdrojů ARI.
  • Členové ARI mohou nominovat své zástupce do následujících činností: navrhování prvků, připomínkování/oponentura.
  • Práce týmu, který bude shromažďovat požadavky a návrhy na prvky a jejich atributy a tvořit na základě těchto informací prvky SNIM bude finančně honorována, smluvní vztah bude mezi ARI a společností, která nominuje a zaměstnává člena tohoto týmu.
  • Členové ARI mohou finančně přispět na realizaci projektu.
  • Projekt bude konzultován se zástupci státní správy v rámci MD a SFDI.
  • Výsledek bude softwarově neutrální a veřejně dostupný na webových stránkách ARI.
  • Prezentace a záležitosti spojené s využitím SNIMu, části pro dopravní stavby a související infrastrukturu, bude projednána mezi řídícím výborem a představenstvem CzBIM.


Celý článek si můžete přečíst na stránkách ČKAIT


, Tereza Kučerová Kraflová