Aktuality >> 7. konference BIM ve stavebnictví 2021

7. konference BIM ve stavebnictví 2021

Současné výsledky i technické trendy v procesu digitalizace a zavádění standardu BIM v České republice

Aktuality

V čase pomalu končícího léta a mírně optimistické náladě z pohledu pandemického se dne 2.září konal v Praze již 7. ročník konference BIM ve stavebnictví 2021, pořádaný Nadací ABF. Na rozdíl od předchozího ročníku panovala mezi přítomnými o poznání příjemnější nálada, přestože i letos vládly stále přísné hygienické opatření. Akce byla opět doprovázena účastí partnerů, kteří v miniexpo stáncích představili svoji činnost. Jedním z nich byla i naše společnost Arkance Systems CZ (dříve CAD Studio), která se v hlavním sále prezentovala jako největší BIM implementátor ve střední Evropě s podporou svých evropských partnerů a s ucelenou přidanou hodnotou pro všechny oblasti stavebnictví.Úvodní řečí přivítal všechny účastníky předseda Nadace ABF Jan Fibiger a v krátkém přehledu zhodnotil historii konání konference a popsal, jak v posledních letech přibývaly stavby, postavené technologií BIM. Připomenul přítomným, že od roku 2017 hovoříme o Stavebnictví 4.0 a modelu Smrt-City a v současnosti již disponujeme pokročilou technikou – od použití lidar, přes drony, až k autonomním stavebním strojům a také v oblasti legislativy se vykonal velký kus práce pro digitalizaci a rekodifikaci stavební legislativy i technických procesů. Přes všechny dosažené úspěchy bychom měli mít stále na paměti, že konečným cílem všeho snažení je příjemné, udržitelné a dostupné bydlení a tím přispívat k odstraňování chudoby.  Dále Jan Fibiger zdůraznil, že od roku 2016 Nadace vyhlašuje Stavbu roku a v letošním roce je nominováno celkem 90 projektů.  Cena pro BIM stavbu roku bude vyhlášena 18. října v Betlémské kapli.    

Pak se postupně za veřejnou správu a odpovědné instituce vystřídalo několik řečníků. V prvé části bloku to byl Eduard Muřický z MPO, který hovořil o nastavení spolupráce a průběhu komunikace MPO a agentury ČAS, jejíž roli v celém procesu označil za klíčovou. Dále popsal spolupráci s Ministerstvem dopravy na pilotních liniových projektech. Zaznělo také posunuté datum klíčového milníku na červenec 2023, kdy začne platit povinnost pro veřejné zadavatele používat metodu BIM pro nadlimitní veřejné zakázky a stavební práce.

Pan Zbyněk Hořelica, který působí na pozici ředitele SFDI, ve svém příspěvku pod titulem „BIM pro dopravní stavby“ popsal práci jeho úřadu na metodikách, jejichž obsah vychází ze zpracovaných dat z pilotních projektů. Popsal další aktivity úřadu – exkurze na významné stavby v zahraničí, které jsou již stavěny plně metodou BIM, pořádání workshopů a činnost výboru pro sdílení informací. V závěru svého vystoupení podal přehled realizovaných pilotních projektů v roce 2021 a zdůraznil největší projekt, PPP projekt dálnice D4 za 18miliardy Kč, který taktéž patří do vyhodnocovaných pilotních projektů.

Další vystupující, ředitelka oddělení digitalizace stavebního řízení Ministerstva pro místní rozvoj, paní Lucie Veselá přítomné informovala, že nový stavební zákon byl schválen a nyní probíhá již implementační fáze. Zajímavé informace byly řečeny o transformaci informačního systému Portál stavebníka a stavebního řízení. Informační systém nyní obsluhuje samostatně 400 jednotlivých stavebních úřadů. Po dokončení bude pak vše integrováno do jediného centrálního informačního systému „nejvyššího stavebního úřadu“. Financování projektu probíhá z regionálního operačního programu s investicí téměř 980 mil. Kč. Některé služby informačního systému začnou pracovat již před červencem 2023 – např. elektronické formuláře nebo digitální podatelna.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, pan Vladimír Dzurilla hovořil o platformě Digitální Česko, a popsal princip třech pilířů, na kterých dnes stojí transformace digitalizace České republiky. Na těchto pilířích - Česko v digitální Evropě, Digitální systémy v ČR a digitální ekonomika ve společnosti, se pracuje souběžně a technickým základem je nově vybudované datové centrum v Zelenči u Prahy, kam jsou převáděna data z kapacitně již vytíženého datového centra Na Vápence v Praze.

Po legislativních informacích přišlo na řadu vystoupení paní Lucie Švamberkové z iniciativy EDUBIM (platforma vznikla v roce 2020 z iniciativy agentury ČAS), která publikum informovala o postupu zavádění osnov o informačním modelování na středních a vysokých školách. Např. pro střední školy bude platit povinnost integrovat BIM do osnov od září 2022. Vysoké školy zahrnuly příslušné osnovy již postupně v minulých letech. Platforma EDUBIM zahrnuje členy z řad vysokých škol v Praze, Brně a Českých Budějovicích a jejím úkolem je mimo jiné i sdílení zkušeností o způsobu výuky metod BIM ve školství. Dalším posláním této organizace je pak sestavování metodik s definicemi nutných dovedností absolventa střední nebo vysoké školy v oblasti BIM nebo například sestavování programu vzdělávání pracovníků veřejné správy a veřejných zadavatelů.

Odpolední blok byl, jako již tradičně, věnován vystoupením účastníků, kteří hovořili o metodách BIM ve své stavební praxi. Paní Jarmila Dědečková ze společnosti SYNER popisovala zkušenosti z výstavby 3. budovy ČSOB v Praze, která již byla postavena kompletně metodou BIM. Společnost SYNER na této zakázce úspěšně vyzkoušela např. přenos dat z laserového zaměření zpět do 3D modelu vybraných částí stavby, kdy na kompletním 3D modelu strojovny vzniklo plnohodnotné digitální dvojče.  Hovořila také o úkolech, které před nimi stále ještě stojí např. předání modelu stavby s kompletními negrafickými informacemi pro účely facility managementu. Tato data se stanou zdrojem informací pro údržbu budovy, což považuje ČSOB již jako standard, protože již takto využívá své dvě pražské stavby.

Skutečnou korunkou odpolední části byla závěrečná prezentace architekta Jakuba Masáka. Svým vystoupením doslova ohromil a přikoval (do relativně pohodlných konferenčních křesílek) všechny přítomné prezentací dvou realizovaných projektů z dílny jeho pražské architektonické kanceláře. Jedním z projektů byla prestižní zakázka rekonstrukce národní kulturní památky a opravy vyhořelé chaty Libušín v areálu Pustevny. Tento architektonický skvost, jehož autorem je slovenský architekt Dušan Jurkovič, vyhořel v důsledku technické závady na elektroinstalaci v roce 2014 a kancelář Masák & Partner, která patří k předním českým společnostem, věnujícím se opravám historických budov, se podílela na zpracování projektové dokumentace. Původní dokumentace prakticky neexistovala a dostupný laserový sken z roku 1995 neměl patřičné atributy pro další požadované použití. Nastoupila tedy soudobá technika a celá stávající stavba byla znovu kompletně naskenována a digitálně zpracována provedenou pasportizací do 3D modelu. Protože bylo žádoucí provést rekonstrukci v plné míře moderními postupy BIM, a zadavatel neměl zpracovaný BEP, specialisté z Masák & Partner si vše vypracovali dle svých postupů sami a společně s památkáři byly stanoveny i ty nejmenší detaily včetně druhů použitého dřeva a způsobu jeho ručního zpracování nebo vhodných impregnačních hmot atd. Přitom bylo nutné vyřešit zásadní otázky např. jaká má být stanovena skutečná výška stavby, jaké zvolit barevné provedení jednotlivých venkovních i vnitřních dřevěných prvků atd. Bylo nutné rozhodnout, k jaké předchozí podobě bude celá stavba obnovena. Nakonec byla vybrána podoba z roku 1925, jak byla památka upravena po skončené 1.světové války. Náročnou rekonstrukci Libušína se podařilo úspěšně dokončit a byla slavnostně otevřena 30.6.2020.

V druhé ukázce byla prezentována soudobá stavba v projektu Šumavský dvůr. Jednalo se o 3.etapu horské novostavby z let 2012 až 2014 a z pohledu BIM již první a nejucelenější projekt nové stavby ovšem v historickém stylu. Na tomto projektu architekt Masák popisoval, jak kancelář již pracovala na provázání informací projektové dokumentace formou kódů na jednotlivých listech, které navazovali na další listy dokumentace a tím vytvářeli ucelený informační model stavby, což v podstatě již předznamenalo současné moderní BIM postupy, které používají v současnosti.
 
Tím byl ukončen oficiální program prvního dne této dvoudenní konference.  Ve druhém dni pokračovaly neméně zajímavé workshopy např. Koncepce BIM – spolupráce s profesními organizacemi. V tomto bloku vystoupili zástupci MPO, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a komor ČKAIT a ČKA. V další části druhého dne se hovořilo o datovém standardu staveb nebo způsobech zavedení BIM do organizací ve veřejném i soukromém sektoru.

Letošní ročník konference byl opět nabit aktuálními informacemi i vystoupeními zajímavých osobností. Nikdo z účastníků nezůstal na pochybách, že postup digitalizace i zavádění standardů BIM v České republice i přes mnohá úskalí pokračuje úspěšně a nezbývá než si přát, abychom stejný závěr mohli učinit i v roce příštím.

, Richard Stránský