Aktuality >> 5. ročník BIM konference ve stavebnictví

5. ročník BIM konference ve stavebnictví

BIM v rámci digitálního Česka

AktualityDne 28. a 29. května 2019 hostila budova Nadace ABF na pražském Václavském náměstí účastníky již pátého ročníku BIM konference ve stavebnictví. Přítomnou odbornou veřejnost z řad architektonických, projekčních, stavebních i developerských společností přivítal předseda nadace, Jan Fibiger, a po krátkém úvodu předal slovo prvním řečníkům. O slovo se přihlásil Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu a dále řečníci z Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra. Všichni zdůraznili roli svých ministerstev ve vytváření a řízení koncepce zavádění BIM v ČR a připomněli milník roku 2022 pro nadlimitní zakázky, financované z veřejných rozpočtů. Upřesnili, že zakázky v tomto režimu ještě v klasickém zpracování budou dokončeny a povinného BIM se budou týkat až zakázky nové.

Dále byly v této sekci postupně prezentovány dosavadní činnosti těchto ministerstev a jejich dosažené výsledky: řízení a realizace před pilotních projektů, vytváření draftů metodik pro veřejné zadavatele, realizace workshopů, spolupráce s dotčenými institucemi atd. Zazněly i plány pro jednotlivé budoucí fáze přípravy – dokončení metodik (2020), školení metod BIM pro veřejnou správu (2021) i důležité úkoly, jako je rekodifikace stavebního práva, projekt Digitální Česko a Digitální technická mapa ČR nebo zapojení do evropského systému INSPIRE (projekt harmonizace prostorových dat pro celou Evropu, kde má Česká republika nyní jen pomalý nástup a její přístup musí být aktivnější.)

V další části konference byly představeny zajímavé příspěvky, např. prezentace konceptu digitálních povolovacích procesů a portál stavebníka, který bude sloužit k centralizaci a rychlému přístupu občanů–stavebníků k potřebným datům. Digitalizace tedy přinese pohodlnější komunikaci se stavebními úřady, dostupnost dat z katastru nemovitostí, správců a vlastníků sítí, dostupnost DTM ČR atd. a to vše na jediném portálu. Celý koncept byl již představen na příslušných ministerstvech a jsou již na tento projekt alokovány finance ze státního rozpočtu i z fondů EU.

V poločasu konference se představili vystavovatelé, kteří pozvali přítomné účastníky ke svým stánkům Miniexpa, kde představovali své technologie pro BIM. CAD Studio se tradičně prezentovalo jako lídr v zavádění technologie BIM ve střední Evropě a zaujalo na konferenci předvedením aplikací pro převedení 3D modelu stavby do virtuální reality.

V dalším bloku se postupně posluchači konference seznámili s dalšími aspekty standardizace a zavádění BIM (technickými, právními, legislativními atd.) a to jak v návaznosti na geoinformační systémy veřejné správy, tak v souvislosti s informacemi o Digitální technické mapě ČR nebo BIM v oblasti facility managementu. Za pozornost určitě stála také prezentace Aleše Marka ze společnosti AED o problematice BIM v souvislosti s autorskými právy. Ten uvedl, že pokud projde úprava legislativy stavebního zákona, bude i BIM z pohledu autorského zákona méně komplikovaný. A v závěru prvního dne zazněly příspěvky o technických řešeních z pohledu jednotlivých typů software (konstrukčních CAD, cloud řešení, knihovny stavebních materiálů atd.)    
 
V druhém dni konference byly prezentovány některé nominované a vítězné projekty v soutěži Stavba roku.  Od roku 1993, odkdy se soutěž koná, bylo přihlášeno celkem 1500 staveb a 132 staveb získalo právě tento prestižní titul. Toto ocenění získává konkrétní stavba vždy jako celek, tedy je to uznání špičkové práce a inovativního přístupu pro celý řetězec počínaje investorem, přes architekty, stavební inženýry až po organizaci stavby, zásobovací a subdodavatelské firmy a provozovatele stavby.  

Společnost CASUA  prezentovala vítězný projekt Corso Court (současné sídlo společnosti SKANSKA, cenu získala v roce 2016). Přesto, že realizace stavby proběhla v letech 2014-2015, projekt již vykazoval všechny prvky BIM, i když vložená data nebyla tak komplexní, jako u současných staveb. Například BEP měl pouze 4 stránky a LOD se nespecifikovalo - pracovalo se se standardními podrobnostmi. Cílem BIM projektu byla prostorová koordinace a kontrola kolizí - tento cíl byl na 100 % dosažen. Dále to byl výkaz materiálů a tisk dokumentace z BIM modelů. Přesto, že celý projekt měl kromě kladných faktorů i negativa, celkově všichni, kteří se na projektu podíleli, hodnotili využití BIM velmi pozitivně. Stavba měla i své jedinečnosti. Například to byl pro společnost Skanska první projekt, kde byl BIM koordinátor určen v samostatné roli, a byl navíc přítomen trvale na stavbě.  Projekt byl realizován v BIM software Autodesk a mimo jiné získal certifikát LEED Platinum. 

Neméně zajímavé byly další prezentace. Josef Žák ze společnosti Skanska (tedy nyní viděno z pohledu investora a dodavatele stavby) BIM ocenil na právě dokončovaném projektu Visionary v pražské Argentinské ulici. Zde standardy BIM umožnily jít dále a nabídly propracování dalších aspektů stavby, především zajištění vysoce kvalitního pracovního prostředí pro uživatele této stavby se sportovním zázemím na střeše, kde kromě jiného je možné využívat oválnou běžeckou dráhu nejvyššího standardu. I z pohledu stavební technologie zde byla některá prvenství. Například bylo zde poprvé vyzkoušeno prefabrikované TZB, což znamenalo, že jednotlivé prefabrikované betonové díly měly již před montáží na stavbě v sobě zabudované prvky TZB.  To znamenalo velké zvýšení bezpečnosti práce a zrychlení montáže.

Mnoho zajímavých informací se účastníci dozvěděli i z prezentace Jaroslava Synka ze společnosti Metrostav, který na příkladu jejich britských a skandinávských liniových projektů hodnotil BIM z obecnějšího pohledu. Zdůraznil zde důležitost negrafických informací, které mohou být v mnoha BIM projektech podstatnější, než samotné geometrické modely, nebo zdůrazňoval důležitost vyváženého smluvního vztahu při takto komplexních stavbách. Společnost Metrostav již technologii BIM využívá a podle nabytých zkušeností vidí klíčové přínosy ve vykazování z modelu (o řád vyšší přesnost než při ručním počítání), ve využití analýzy 4D a 5D nebo v kontrole kvality na stavbě při využití moderních prostředků (cloud komunikace, využití tabletů atd.)

Právě skončený 5. ročník konference tedy opět jasně ukázal, že je české stavebnictví otevřené všem moderním trendům a rovněž tak nastupující BIM technologii. Zároveň je zřejmé, kolik úsilí bude nutné ještě vynaložit, aby se dané technologie staly každodenní praxí a bylo možné je skutečně efektivně využívat. Již dnes můžeme přepokládat, že nás o tom budoucí 6. ročník bezesporu přesvědčí.
 
 

                                                                  

, Richard Stránský