Aktuality >> 5. výročie BIMaS spojené s krstom 1. publikácie o BIM na Slovensku

5. výročie BIMaS spojené s krstom 1. publikácie o BIM na Slovensku

BIM asociácia Slovensko a CAD Studio

Aktuality


 

5. výročie  BIMaS spojené s krstom 1. publikácie o BIM na Slovensku
26.11.2018 sme sa ako riadny člen BIMaS zúčastnili podujatia v hoteli LINDNER Bratislava pri príležitosti 5. výročia založenia BIM asociácie Slovensko spojeného s krstom knihy BIM.

Po privítaní všetkých členov BIMaS ako aj pozvaných hostí z Ministerstva  Dopravy a Výstavby SR, SKA a SKSI prezident BIMaS Michal Pasiar a viceprezident Tomáš Funtík predstavili 5. ročnú púť a aktivity asociácie od založenie až po dnešok. Spomenuli úspechy pri získavaní a zhromažďovaní informácií týkajúcich sa BIM na území Slovenskej Republiky i v zahraničí a ich poskytovanie a prezentáciu členom združenia, odbornej a laickej verejnosti formou odborných prednášok a konferencií, webovej prezentácie a tlačených médií za účelom podpory implementácie BIM na Slovensku tak ako je to stanovené v súlade s poslaním asociácie.
 
Členská základňa Bim asociácie Slovensko sa od roku založenia 2013 rozrástla na 31 firiem, medzi ktoré sa radí aj CAD Studio.

Ďalším bodom program bol krst knihy - BIM - Informačné modelovanie stavieb – ktorú zostavilo 6 autorov pod vedením Tomáša Funtíka a jej krstnými otcami sa stal Ján Majerský z firmy PROMA a Vladimír Benko zo SKSI.Myslím, že kniha je veľkým prínosom pre potencionálnych užívateľov BIM ktorí sa chcú s problematikou BIM bližšie zoznámiť, porozumieť jej a zistiť prínosy nasadenia BIM od projekcie cez výstavbu až po samotný facility manažment.

Môžeme si len želať, aby sa slová autorov uvedené v závere knihy čím skôr naplnili.

Citujem: “Na to, aby sme však mohli čerpať všetky výhody BIM naplno, je nevyhnutné, aby si kôli integrácii a hladkému prenosu informácií v životnom cykle akejkoľvek stavby osvojili tento koncept všetci, ktorí akoukoľvek mierou vstupujú do procesu návrhu, realizácie a správy majetku.”

Nasledovala diskusia spojená s pohostením až do ukončenia vydarenej akcie.

, Ladislav Molnár