Aktuality >> 5 pastí ohrožujících stavební projekty

5 pastí ohrožujících stavební projekty

Jak zlepšit efektivitu ve stavebním průmyslu

Aktuality

Lynn Allen, technická konzultantka společnosti Autodesk, identifikuje pět oblastí pro zlepšení efektivity ve stavebním průmyslu.

Stavebnictví je v procesu změny. 54 % světové populace dnes žije v městských oblastech, což je údaj, který by se měl dle zprávy OSN zvýšit do roku 2050 na celých 66 %. 

Aby bylo možné vyhovět rostoucímu počtu obyvatel, vlády i soukromí vlastníci projektů požadují od stavebního průmyslu efektivnější výstavbu staveb bydlení, škol a zdravotnických zařízení, ale i základní síťové infrastruktury a dopravních systémů. 

K tomu přidejte fakt, že rostou náklady na mnoho přírodních zdrojů používaných ve stavebnictví, jako jsou pohonné hmoty, zemní plyn a dřevo. Z toho jasně plyne rostoucí poptávka na využívání udržitelnějších konstrukčních materiálů. 

Navíc rozpočty bývají omezené a projektoví manažeři jsou tak nuceni snižovat náklady na výstavbu. 

Zároveň se projekty stále více komplikují, přičemž výzkumy ukazují, že 93 % majitelů budov zaznamenává zpoždění projektů a 85 % projektů překračuje dohodnutý rozpočet. 

Špatná komunikace je často uváděna jako jedna z největších překážek na cestě ke zvýšení produktivity, avšak povaha většiny dnešních konstrukčních a inženýrských prací vyžaduje vzdálenou spolupráci multidisciplinárních týmů. 

S rostoucím tlakem těchto makroekonomických faktorů, i omezujících faktorů daných oborem, se pak projektoví manažeři potýkají se stále většími problémy. 

Níže je uvedeno pět oblastí, které je třeba řešit, pokud má být zvýšena produktivita a účinnost v celém stavebním průmyslu. 

Dvourozměrné návrhy 

2D CAD nástroje mají jistě své místo, projektanti se ale na ně nemůžou plně spoléhat u koncepčních návrhů nebo rychlých prototypů, což jim ztěžuje možnost prozkoumat řadu dostupných možností návrhu. 

Použití inteligentního 3D modelování umožňuje návrhářům, inženýrům a dalším zúčastněným stranám rychle testovat životaschopnost různých přístupů již ve fázi návrhu - tak, aby byly chyby zaznamenány a opraveny dříve, než se náklady na jejich řešení zvýší. 

Izolované návrhy

Špatně koordinované návrhy stojí čas a peníze - komponenty stavebního projektu mají smysl jen tehdy, když do sebe zapadají - tak proč je navrhovat samostatně? 

Spolupráce se členy týmu v různých disciplínách v co nejranější fázi projektu zajišťuje, že návrhy jsou již od počátku realizovatelné. Využívání cloudu poskytuje jedno centrální úložiště pro spolupráci na návrhu. 

Postup projektu a zpětná vazba mohou být sdíleny v reálném čase se všemi zainteresovanými stranami, což zajistí, že každý člen projektu bude zaměřen na ty správné detaily. 

Návrhy odchýlené od reality

Pouhý projekt budovy nestačí, protože majitel bude chtít vidět projekt v kontextu jeho okolí.  Tradiční geodetická zaměření a průzkumy vyžadují čas, a zadávání těchto údajů do návrhových programů může trvat ještě déle. 

S využitím laserového skenování (LiDAR) a metod "zachycení reality" mohou projektanti přímo zaznamenat prostorové informace o fyzickém prostředí projektu. Prostřednictvím využití fotografií, laserového skenování, stávajících geoprostorových a geodetických údajů mohou projektanti integrovat tato data do návrhového modelu pro zlepšení kvality projektových výstupů. 

Nepřesvědčivé prezentace

Ve světě, v němž jsou běžné 3D hry a počítačem generované filmy, se 2D výkresy mohou zdát nevýrazné, pokud jsou prezentovány bez dat okolního prostředí. Ale detailní 3D rendering poskytuje přesvědčivější vizualizace návrhu a prostřednictvím interaktivního prožitku lépe prezentuje, jak vypadá konečný design.

3D návrhy mohou být doplněny do modelů stávajícího stavu a vytvořit tak realistické zobrazení toho, jak budova bude vypadat v reálu. Pokud se posuneme o krok dále, lze využít technologii virtuální reality (VR) k tomu, aby se dodavatelé prošli projektem ještě před zahájením výstavby, což jim umožní vymyslet co nejefektivnější a nejlevnější způsob, jak zrealizovat výstavbu. 

Nedorozumění mezi zúčastněnými stranami

Bez těsné komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami podstupují projektoví manažeři riziko vzniku nekvalitních projektů, které překročí lhůty i rozpočet, což mj. může poškodit jejich pověst.  Pomocí nástrojů pro spolupráci je možné komunikovat nad návrhy ze všech úhlů a umožnit tak zúčastněným stranám vyřešit problémy již v rané fázi procesu návrhu a výstavby. 

Výzkumy ukazují, že 81 % amerických společností zvažuje možnosti BIM při výběru projektových týmů, a veřejné projekty ve Velké Británii a dalších evropských zemích musí již dnes využívat BIM Level 2 jako součást iniciativy ke snížení kapitálových nákladů, termínů výstavby a emisí uhlíku. 

Ty firmy, které přejdou k efektivnějším pracovním postupům založeným na modelu, budou těmi, které budou schopny reagovat na měnící se podmínky trhu, budou mít náskok před konkurencí, získávat více nabídek a budou ziskovější. 

Lynn Allen je evangelistka společnosti Autodesk

Dle www.bimplus.co.uk

, Vladimír Michl