Aktuality >> 4 kroky pro úspěšnou strategii zpracování cenných dat ve stavebnictví

4 kroky pro úspěšnou strategii zpracování cenných dat ve stavebnictví

Proč může datová strategie přinést firmám konkurenční výhodu?

AktualityConstruction Cloud - výhody efektivního využívání dat ve stavebnictví.

Data a jejich analýza se stávají novou konkurenční výhodou ve stavebnictví. Společnosti FMI a Autodesk provedly rozsáhlý globální výzkum mezi firmami ve stavebním průmyslu. Závěry tohoto výzkumu ukazují, že efektivní využití dat ve stavebnictví přináší firmám jasnou výhodu.

Dnešní stavebnictví je stále pod větším tlakem na to, aby byly projekty realizovány včas a v rámci rozpočtu - a zároveň se potýká s rekordním nedostatkem pracovních sil na celém světě, s problémy dodavatelských řetězců a dalšími náročnými vnějšími omezeními. Faktory, jako např. zrychlené harmonogramy výstavby, znamenají, že manažeři projektů musí přijímat zásadní rozhodnutí rychle, v terénu i v kanceláři. A kvalita těchto rozhodnutí často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu projektu.

Klíčovým faktorem, který těmto vedoucím pracovníkům umožňuje rychle činit kritická rozhodnutí v terénu, je přístup k přesným datům o projektu.

Aby bylo možné lépe pochopit, jak stavební odvětví zvládá tyto výzvy, Autodesk ve spolupráci s FMI provedl průzkum mezi více než 3 900 pracovníky firem, lídrů v oboru po celém světě, s cílem porozumět jejich současným datovým strategiím. Zjištění ukazují, že mnoho lidí v oboru se shoduje na tom, že fungování bez formální strategie pro shromažďování, správu a využívání dat představuje pro mnoho firem značné riziko.

Průzkum byl prováděn ve 3 regionech - Evropě, Severní Americe a v oblasti Asie/Pacifik. Některé výsledky se přitom v jednotlivých oblastech liší. Shodují se ale na nutnosti definování formální strategie práce s daty.Závěrem průzkumu je pojmenování 4 hlavních kroků úspěšné strategie práce s daty. Respondenti průzkumu sdíleli pocit, že jsou zahlceni objemem dat o projektech, které jejich organizace shromažďují. Není překvapením, že mnozí z nich jsou také nejistí v tom, jak vůbec začít s iniciativou, pro efektivnější využití jejich dat. Pro usnadnění implementace datové strategie byl zdokumentován čtyřstupňový postup jak začít.1. Vyberte si jedno téma a na něj se zaměřte
Rozhodněte, kde by vaše organizace mohla získat největší prospěch z poznatků založených na datech. Abyste maximalizovali návratnost investic (ROI) a podpořili zájem uvnitř organizace, musí mít váš první pokus o zlepšení datových procesů jasnou hodnotu. 

2. Získejte podporu týmu
Získání souhlasu a zapojení projektového týmu do rozhodování zajistí, že nebude zaujatý proti navrhovaným změnám. Souhlas vyžaduje neustálé posilování a otevřenou diskusi. Formální školení může pomoci a je běžnou součástí úspěšné implementace datové strategie.

3. Standardizujte data aby je šlo sbírat napříč všemi projekty
Respondenti průzkumu uvedli, že více více než třetina dat v jejich organizací je špatná (tj. nepřesná, neúplná, nekonzistentní). Rovněž uvedli, že mají pocit zahlcení objemem dat a neví, kde se změnami začít.

4. Uchovávejte projektová data v jednotném společném prostředí (CDE)
Dotazovaní zdůrazňovali význam společného datového prostředí a preferovali jednotné společné řešení,  popř. doplňující se technologická řešení s robustní integrací, aby se usnadnil tok projektových dat. Přijetí společného datového prostředí usnadňuje spolupráci mezi členy projektového týmu a pomáhá vyhnout se vytváření dalších špatných dat.


Celý průzkum s vyhodnocením a doporučeními odborníků si můžete přečíst ve 112-stránkovém PDF dostupném na:
Data in Construction

, Vladimír Michl