Aktuality >> Česká datová struktura a standardy BIM modelů

Česká datová struktura a standardy BIM modelů

Z praxe: chybí nám datová struktura

Aktuality

Se vzrůstající poptávkou po BIM projektech se setkáváme s problémem požadavku zadání BIM modelů. Hlavním problémem je pro nás nyní chybějící "česká" datová struktura (požadavky na parametry jednotlivých BIM prvků).

Při zadání každého nového projektu a s příchodem nového klienta je nutné znovu definovat novou datovou strukturu, která se většinou liší s každým klientem.

Aktualizace datové struktury (parametrů v modelu) na konkrétní projekt je potom náročná a zbytečná práce, která by se dala minimalizovat, pokud bychom mohli využít základní datové struktury, která by byla pro ČR alespoň základním vzorem.

Názvy a typy parametrů je třeba upravit v projektu samotném (ideálně sdílené parametry) a případně také v použitých rodinách. Až tedy budeme mít jednotnou datovou strukturu, je asi nejvhodnější vytvořit si firemní šablonu projektu s těmito předdefinovanými parametry a poté je případně jen doplňovat v případě specifického zadání. Potom bude mnohem jednodušší vytvářet a exportovat výkazy, specifikovat, indexovat a filtrovat prvky v modelu apod. Navíc budou u všech projektů ve firmě (ideálně v ČR) použité stejné parametry a práce bude pro všechny spolupracující (projektanty, architekty, statiky, TZB, rozpočtáře atd.) mnohem jednodušší a přehlednější.

A dobrá zpráva na konec: Nová datová struktura již vzniká při odborné radě pri BIM (czBIM), zatím ale nebyla zveřejněna a uvolněna pro veřejnost.


, Lukáš Vacík